Xem Nhiều 11/2022 #️ Danh Ngôn Ý Nghĩa Về Cha / 2023 # Top 11 Trend | Anhngucongdong.com

Xem Nhiều 11/2022 # Danh Ngôn Ý Nghĩa Về Cha / 2023 # Top 11 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Danh Ngôn Ý Nghĩa Về Cha / 2023 mới nhất trên website Anhngucongdong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tập hợp những câu danh ngôn ý nghĩa về cha

Danh ngôn ý nghĩa về cha (Nguồn: Lời nói hay)

1. He didn’t tell me how to live; he lived, and let me watch him do it.

Ông không nói với tôi phải sống như thế nào; ông sống, và để tôi chứng kiến điều đó.

2. What I’ve realized is that life doesn’t count for much unless you’re willing to do your small part to leave our children — all of our children — a better world. Any fool can have a child. That doesn’t make you a father. It’s the courage to raise a child that makes you a father.

Tôi nhận ra một điều rằng cuộc sống không có nghĩa gì nhiều nếu bạn không sẵn lòng đóng góp phần nhỏ bé của mình nhằm để lại cho con cháu chúng ta – tất cả con cháu chúng ta – một thế giới tốt đẹp hơn. Kẻ ngốc nào cũng có thể có con. Điều đó không khiến bạn trở thành một người cha. Chính lòng can đảm trong việc nuôi dạy đứa trẻ mới khiến bạn là một người cha.

3. I cannot think of any need in childhood as strong as the need for a father’s protection.

Tôi không thể nghĩ ra được nhu cầu nào mãnh liệt trong thời thơ ấu như mong muốn có sự bảo vệ của người cha.

4. There’s no pillow quite so soft as a father’s strong shoulder.

Không chiếc gối nào êm ái bằng bờ vai cứng cáp của người cha.

5. It is not flesh and blood but the heart which makes us fathers and sons.

Không phải máu thịt mà chính trái tim khiến chúng ta là cha và con.

Không phải máu thịt mà chính trái tim khiến chúng ta là cha và con (Nguồn: Quotesvalley)

6. It’s only when you grow up and step back from him–or leave him for your own home–it’s only then that you can measure his greatness and fully appreciate it.

Chỉ khi bạn lớn lên và bước khỏi ông – hay rời ông để đến với gia đình của riêng mình – chỉ tới lúc đó bạn mới hiểu được sự vĩ đại của ông và thực tâm biết ơn điều đó.

7. My father gave me the greatest gift anyone could give another person; he believed in me.

Cha tôi cho tôi món quà lớn nhất mà bất cứ ai có thể trao cho người khác; ông tin tưởng ở tôi.

8. When a father gives to his son, both laugh; when a son gives to his father, both cry.

Khi cha cho con, cả hai đều cười; khi con biếu cha, cả hai cùng khóc.

9. It is a great moment in life when a father sees a son grow taller than he or reach farther.

Khoảng khắc người cha phát hiện con cái đã cao hơn mình, hay vượt xa hơn mình là khoảng khắc kỳ diệu trong đời.

Nguồn Từ điển danh ngôn

Những Câu Danh Ngôn Hay Nói Về Cha Mẹ Gia Đình Bằng Tiếng Anh Ý Nghĩa Nhất / 2023

Trang Chủ – Stt Hay – Những câu danh ngôn hay nói về cha mẹ gia đình bằng tiếng Anh ý nghĩa nhất

Những câu nói danh ngôn hay về cha mẹ gia đình bằng tiếng Anh ý nghĩa nhất không thể bỏ qua. Cha mẹ là người sinh ra và nuôi dưỡng chúng ta trưởng thành. Công ơn của cha mẹ không thể kể hết. Tình cảm của cha mẹ được đúc kết nhiều trong những câu nói, câu danh ngôn, tục ngữ, thơ ca… Gia đình là một thứ tình cảm thiêng liêng và cao cả của mỗi con người, đặc biệt khi nói về cha mẹ cảm xúc của chúng ta luôn đong đầy và những câu nói hay về cha mẹ bằng tiếng Anh càng gợi lên cho chúng ta nỗi nhớ thương về cha mẹ. Hãy trân trọng tình yêu bao la của người như là cách để bạn trả chút ơn mà cha mẹ đã nuôi dưỡng ta nên người.

Những câu nói tiếng anh về mẹ hay và ý nghĩa nhất

1. I have a million roses I would give them all to my mom because of the million things moms do.

Nếu tôi có triệu đóa hồng tôi sẽ tặng chúng hết cho mẹ vì hàng triệu thứ mẹ đã làm vì tôi.

2. I believe in love at first sight because I loved my mom since I opened my eyes.

Tôi tin vào tình yêu sét đánh bởi vì tôi yêu mẹ mình từ lúc tôi nhìn thấy cuộc sống này.

3. A mother understands what a child does not say.

Người mẹ hiểu được lời đứa trẻ chưa biết nói.

4. Because even if the whole world was throwing rocks at you, if you had your mother at your back, you’d be okay.

Nếu cả thế giới ném đá vào bạn, nếu bạn có mẹ đứng sau lưng, bạn sẽ ổn.

5. No one understands my ills, nor the terror that fills my breast, who does not know the heart of a mother.

Không ai có thể hiểu những đau khổ, hay nỗi kinh hoàng dâng lên trong lồng ngực, nếu người đó không hiểu trái tim của một người mẹ.

6. When you are a mother, you are never really alone in your thoughts. A mother always has to think twice, once for herself and once for her child. Khi bạn là một người mẹ, bạn không bao giờ thực sự cô độc trong suy nghĩ của mình. Một người mẹ luôn phải nghĩ hai lần, một lần cho bản thân và một lần cho con cái.

7. No matter what the issue, no matter how bad how seemingly hopeless, a mother never gives up on you because she knows love never fails, this she gets from above.

Không quan trọng là vấn đề gì, không quan trọng sự tuyệt vọng có vẻ tồi tệ thế nào, một người mẹ không bao giờ từ bỏ bạn vì họ biết tình yêu là bất bại, bởi vì nó là trời ban cho.

8. No matter what we go through. No matter how much we argue. In the end, you are there for me always, and I love you for that.

Bất kể chúng ta đã trải qua những chuyện gì hay sau bao lần tranh luận, cuối cùng thì mẹ vẫn ở đó và con luôn yêu mẹ vì lý do đó.

9. Always love your mother because you will never get another.

Luôn yêu thương mẹ bạn vì bạn sẽ không bao giờ có một người mẹ nào khác.

10. A mother’s love will never end. It is there from beginning to end.

Tình yêu của mẹ cho con không bao giờ chấm dứt. Nó luôn tồn tại từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc.

11. What do girls do who haven’t any mothers to help them through their troubles? – Louisa May Alcott

Các cô gái phải làm sao khi không có người mẹ giúp đỡ họ vượt qua những rắc rối?

12. Love and grief and motherhood, Fame and mirth and scorn – these are all shall befall, Any woman born.

Tình yêu, đau khổ và tình mẹ, Danh vọng, niềm vui và sự khinh miệt – tất cả những điều này sẽ đến, với bất kỳ người phụ nữ nào.

13. No one understands my ills, nor the terror that fills my breast, who does not know the heart of a mother – Marie Antoinette

Không ai có thể hiểu những đau khổ, hay nỗi kinh hoàng dâng lên trong lồng ngực, nếu người đó không hiểu trái tim của một người mẹ.

14. I love my mom because she gave me everything: she gave me love, she gave me her soul, and she gave me her time.

Tôi yêu mẹ bởi vì bà đã cho tôi mọi thứ: cho tôi tình yêu, tâm hồn và cả thời gian của mẹ nữa.

15. A mother’s love for her child is like nothing else in the world. It knows no law, no pity. It dares all things and crushes down remorselessly all that stands in its path.

Tình yêu của mẹ dành cho con không giống bất kỳ điều gì khác trên thế giới. Tình yêu đó không có luật lệ và không có hối tiếc. Tình yêu đó dám đương đầu và làm tan chảy mọi thứ trên đường lan tỏa của nó mà không chùn bước.

16. The mother-child relationship is paradoxical and, in a sense, tragic. It requires the most intense love on the mother’s side, yet this very love must help the child grow away from the mother, and to become fully independent.

Mối quan hệ giữa mẹ và con đầy nghịch lý, và theo một cách hiểu nào đó, rất bi thảm. Nó đòi hỏi tình yêu vô cùng lớn lao của người mẹ, nhưng cũng chính tình yêu này giúp đứa con trưởng thành khi rời xa người mẹ và trở nên độc lập hoàn toàn.

17. Mother’s love is peace. It need not be acquired, it need not be deserved.

Tình yêu của người mẹ là cao cả. Nó không cần bạn phải đạt được, nó không cần bạn phải xứng đáng.

18. Mothers hold their children’s hands for a short while, but their hearts forever.

Người mẹ nắm lấy tay con mình chỉ trong một lúc, nhưng trái tim của con là vĩnh viễn.

19. A mother who is really a mother is never free.

Người mẹ thật sự chẳng bao giờ rảnh rỗi. 20. A mother’s happiness is like a beacon, lighting up the future but reflected also on the past in the guise of fond memories.

21. A mother’s life, you see, is one long succession of dramas, now soft and tender, now terrible. Not an hour but has its joys and fears.

Bạn thấy đấy, cuộc đời của một người mẹ là chuỗi kịch tính dài liên tiếp, lúc dịu dàng và êm ái, lúc kinh hoàng. Không ngắn ngủi một giờ nhưng đầy cả niềm vui và sợ hãi.

22. Mother’s love grows by giving.

Tình thương của mẹ lớn lên bởi sự cho đi.

23. The heart of a mother is a deep abyss at the bottom of which you will always find forgiveness.

Trái tim của người mẹ là vực sâu muôn trượng mà ở dưới đáy, bạn sẽ luôn tìm thấy sự tha thứ.

24. It is only in the act of nursing that a woman realizes her motherhood in visible and tangible fashion; it is a joy of every moment.

Chỉ trong sự nuôi dưỡng, người phụ nữ mới nhận ra bổn phận làm mẹ của mình một cách rõ ràng và hiện hữu; nó là niềm vui trong mọi khoảng khắc. 25. A mother who is really a mother is never free.

Người mẹ thật sự chẳng bao giờ rảnh rỗi.

26. A mother’s happiness is like a beacon, lighting up the future but reflected also on the past in the guise of fond memories.

Hạnh phúc của người mẹ giống như đèn hiệu, soi sáng tương lai nhưng cũng phản chiếu lên quá khứ trong vỏ ngoài của những ký ức yêu thương.

27. A mother’s life, you see, is one long succession of dramas, now soft and tender, now terrible. Not an hour but has its joys and fears.

Anh thấy đấy, cuộc đời của một người mẹ là chuỗi kịch tính dài liên tiếp, lúc dịu dàng và êm ái, lúc kinh hoàng. Không ngắn ngủi một giờ nhưng đầy cả niềm vui và sợ hãi.

28. When you are a mother, you are never really alone in your thoughts. A mother always has to think twice, once for herself and once for her child.

Khi bạn là một người mẹ, bạn không bao giờ thực sự cô độc trong suy nghĩ của mình. Một người mẹ luôn phải nghĩ hai lần, một lần cho bản thân và một lần cho con cái.

29. When you are a mother, you are never really alone in your thoughts. A mother always has to think twice, once for herself and once for her child.

Khi bạn là một người mẹ, bạn không bao giờ thực sự cô độc trong suy nghĩ của mình. Một người mẹ luôn phải nghĩ hai lần, một lần cho bản thân và một lần cho con cái.

30. Home is where your Mom is.

Nhà là nơi có mẹ.

Những câu nói tiếng anh về cha hay và ý nghĩa nhất

1. If I was given a chance to start all over again, there are a lot of things I’d change about my life except one thing… my dad, who’s been there for me through it all. Love you.

Nếu con được đưa cho một cơ hội để bắt đầu lại mọi thứ từ đầu, có rất nhiều điều con muốn thay đổi trong cuộc đời của con nhưng ngoại trừ một thứ đó là bố. Người đã ở đó giúp cho con vượt qua tất cả. yêu Bố

2. You brought me every single toy that I wanted when I was young. I hope I can return the favor when I grow up by achieving every single goal that you always wanted me to. I love you.

Bố đưa cho con những thứ đồ chơi duy nhất con muốn khi mà con còn là một đứa trẻ. Con mong con có thể trở lại thuở đó khi mà con lớn lên con sẽ cố đạt mọi mục tiêu mà bạn luôn muốn con đạt được.

3. I want to be the most amazing child in the world because the most amazing father in the world deserves nothing less than that. I love you.

Con muốn trở thành đứa trẻ tuyệt vời nhất trên thế giới vì con có một người bố tuyệt vời nhất trên thế giới không gì có thể xứng đáng hơn thế. Con yêu bố.

Tình yêu của con dành cho bố giống như đường cao tốc trong giờ cao điểm. Nóc bị cản trở bởi những cơn giận giữ của tuổi mới lớn, những ngày đèn đỏ hay những hôm ủ rũ của con. Nhưng đến cuối ngày, con đường đó dẫn thẳng đến một điểm dừng – trái tim của bố. Con yêu bố.

5. I am going to write a letter to Facebook to put a HUG button on your profile so I can hug you anytime I want. I love you daddy.

Con sẽ viết một bức thư trên Facebook để đặt một nút ÔM trên trang cá nhân để con có thể ôm bố bất cứ lúc con muốn. Yêu Bố

6. All these years, I have always done what I wanted to, without thinking about its impact on you. Yet, you never did anything without thinking of its impact of me. Thanks for everything dad.

Trong những năm qua con luôn làm tất cả những gì con muốn mà không hề nghĩ rằng nó ảnh hưởng thế nào đến bố. Tuy nhiên, bố luôn làm tất cả mọi thứ con muốn và không thể thiếu ý nghĩ rằng nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến con. Cảm ơn về tất cả, bố. 7. The worst part of being your son is that following your footsteps is going to be more difficult that climbing the highest mountain. I love you.

Phần tồi tệ nhất khi là con trai của bố là khi con theo bước chân của bố. nó còn khó hơn cả việc con phải leo lên ngọn núi cao nhất

8. Dad… sometimes I don’t say Hi, sometimes I don’t give you hugs. Sometimes I ignore you, sometimes I get annoyed at you. Regardless of my moody SOMETIMES, I want you to know that deep down inside I love you ALL THE TIME.

Bố… đôi khi con không nói “hi” đôi khi con không đưa cho bố một cái ôm , đôi khi con bỏ qua bố, đôi khi con làm phiền đến bố. Bất kể là sự ủ rũ cuả con ĐÔI KHI, con muốn cho bố biết rằng sâu thẳm trong con là tình yêu con dành cho bố TẤT CẢ THỜI GIAN.

9. When friends walk away, when life seems to come to a halt and when the world seems like the most cruel and heartless place… I think of you and everything seems perfect all over again. I love you dad.

Khi bạn bè rời xa, khi cuộc sống có vẻ như là ngưng lại và khi thế giới dường như là nơi độc ác và nhẫn tâm nhất… con nghĩ về bố và mọi thứ có vẻ hoàn hảo hơn tất cả mọi thứ. Con yêu bố.

10. There may be a thousand ways to say I Love You to a father. But for me, there is just one way to love you… UNCONDITIONALLY. I love you dad.

Có thể có hàng ngàn cách để nói “I love you” với bố . Nhưng đối với tôi chỉ có một cách duy nhất đó là yêu bố … VÔ ĐIỀU KIỆN. Con yêu bố

11. Nothing makes me feel more stronger, than knowing that I have a dad who’s got my back. I love you.

Không có gì khiến tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn, tôi hiểu hơn hết rằng tôi có một người cha, một người luôn đứng ở phía sau tôi

12. Dad, I want to invent a time machine so I can rewind to my childhood and hit pause, to relive all the awesome memories I share with you. I love you.

các câu nói tiếng anh về bố

13. Real men are not those who kill all the bad guys and save the world in movies. Real men are those who strive to be great fathers to their children to make the world a better place – just like you. I love you dad.

người đàn ông thực thụ không phải là người chuyên đi giết những kẻ xấu và bảo vệ thế giới như trong các bộ phim. Người đàn ông thực thụ là người sẽ phấn đấu để có thể trở thành người cha tốt để là gương cho những đứa trẻ của họ và để những đứa trẻ đó giúp thế giới trở nên tốt hơn-giống như bạn vậy. yêu bố

14. My friends binge on ice cream and chocolate when they feel down and out. I just pick up the phone and call my dad. I love you.

Các bạn con sẽ ăn kem và sô-cô-la thỏa thích khi họ thấy chán chường. còn con chỉ nhấc máy lên và gọi cho bố.

15. Superman is not a fictional character found only in comic books and movies. He is my dad who I love to bits.

Siêu nhân không phải là nhân vật hư cấu mà chúng ta chỉ tìm thấy được ở trong truyện tranh và trong các bộ phim. Đó chính là bố của tôi và tôi yêu ông rất nhiều.

16. You have seen me at my worst, yet you think that I am the best. I love you dad.

Bố đã nhìn thấy con trong tình huống tồi tệ nhất, nhưng bố luôn nghĩ rằng con là nhất. Con yêu bố.

17. You have the most difficult job in the world called BEST DAD. It involves dealing with the toughest customers and clients in the world called TEENAGE SON and TEENAGE DAUGHTER. We love you daddy.

Bố có một công việc khó khan nhất trên thế giới được gọi là “Ông bố tuyệt vời nhất”. Công việc đó đòi hỏi bố phải làm việc với những khách hàng khó tính nhất được gọi là con trai và con gái tuổi mới lớn. Chúng con yêu bố

18. I expect a lot from all my friends because my dad has set high standards of friendship… by being my best friend since childhood. I love you.

Tôi mong đợi rất nhiều từ bạn bè của mình bởi vì bố tôi luôn tạo ra các chuẩn mực cao trong tình bạn … để có thể bằng được người bạn thân nhất của tôi từ khi còn nhỏ. Con yêu bố.

19. How do I describe my daddy? I just add the three letters EST after Cool, Strong and Best. I love you dad.

Làm sao con có thể miêu tả được bố của mình con chi có thể nói được qua 3 từ NHẤT : Ngầu nhất-Mạnh Mẽ nhất-Tốt nhất. Con yêu bố.

20. If all daddies of the world were like you, the future of all children would be easily predictable – perfect. I love you dad.

Nếu như tất cả các ông bố trên thế giới đều giống bố, tương tại của tất cả mọi đứa trẻ sẽ được dự đoán 1 cách dễ dàng rằng chúng sẽ thật hoàn hảo. Con yêu bố

Những câu danh ngôn về gia đình bằng tiếng anh hay nhất

1. Family means no one gets left behind or forgotten.

Gia đình nghĩa là không ai bị bỏ rơi hay quên lãng. – David Ogden Stiers 2. Siblings: children of the same parents, each of whom is perfectly normal until they get together.

Anh chị em: những đứa trẻ cùng cha mẹ, mỗi đứa đều rất bình thường cho đến khi chúng sát cánh bên nhau. – Sam Levenson

3. Home is where you are loved the most and act the worst.

Nhà là nơi bạn được yêu thương nhất nhưng hành xử tệ nhất. – Marjorie Pay Hinckley

4. What can you do to promote world peace? Go home and love your family.

Bạn có thể làm gì để tuyên truyền về hòa bình? Về nhà và yêu thương gia đình của bạn. – Mother Teresa

5. To understand your parents’ love, you must raise children yourself.

Tự nuôi con mới thấu hiểu tình yêu của cha mẹ. – Chinese proverb (tục ngữ Trung Quốc)

6. Charity begins at home, but should not end there.

Lòng nhân ái bắt nguồn từ gia đình, nhưng không nên kết thúc luôn ở đó.

– Thomas Fuller

7. A good marriage would be between a blind wife and a deaf husband.

Một cuộc hôn nhân tốt là giữa bà vợ mù và ông chồng điếc. – Balzac

8. Family is not an important thing, it’s everything.

Gia đình không phải là thứ quan trọng, nó là tất cả mọi thứ. – Michael J. Fox 9. The power of finding beauty in the humblest things makes home happy and life lovely.

Khả năng tìm được cái đẹp trong những điều nhỏ bé nhất khiến gia đình trở nên hạnh phúc và cuộc đời trở nên đáng yêu.

– Louisa May Alcott

10. A man travels the world over in search of what he needs, and returns home to find it.

Một người đi khắp thế gian để lùng sục những điều anh ta muốn, và trở về nhà để tìm thấy nó. – George Moore

11. When everything goes to hell, the people who stand by you without flinching – they are your family.

Khi mọi thứ rơi xuống địa ngục, những người còn lại bên cạnh bạn mà không do dự – họ là gia đình của bạn. – Jim Butcher

12. Spare the rod and spoil the child – that is true. But, beside the rod, keep an apple to give him when he has done well.

Thương cho roi cho vọt – điều đó là đúng. Nhưng bên cạnh chiếc roi, hãy giữ một quả táo để tặng đứa trẻ khi chúng làm tốt. – Martin Luther

13. A happy family is but an earlier heaven.

Một gia đình hạnh phúc là một thiên đường đến sớm. – John Bowring

14. A mother who is really a mother is never free.

Người mẹ thật sự chẳng bao giờ rảnh rỗi.

-Balzac

15. Don’t handicap your children by making their lives easy.

Đừng gây bất lợi cho con cái bạn bằng việc cho chúng cuộc sống dễ dàng.

– Robert A Heinlein

Danh Ngôn Hay Về Nghệ Thuật Lắng Nghe / 2023

Tác giả:

Thể loại: Kỹ năng sống

Nguồn:

Ngày cập nhật: 01/01/1970

Lưu vào tủ sách của tôi

Chia sẽ:

Lắng nghe là cả một nghệ thuật. Đó không chỉ đơn thuần là nghe qua. Nó đòi hỏi người nghe phải biết chủ động trong buổi nói chuyện cũng như biết cách kết hợp một số kỹ năng và kỹ thuật nhất định. Vui học Bài học

Hãy biết lắng nghe. Đôi tai bạn sẽ không bao giờ dẫn bạn vào rắc rối.

Be a good listener. Your ears will never get you into trouble.

Thính giác là một trong năm giác quan của con người. Nhưng lắng nghe là nghệ thuật.

Hearing is one of the body’s five senses. But listening is an art.

Hãy học cách lắng nghe. Cơ hội có thể gõ cửa rất khẽ khàng.

Learn to listen. Opportunity could be knocking at your door very softly.

Trước khi bạn nói, hãy lắng nghe.

Trước khi bạn viết, hãy nghĩ.

Trước khi bạn tiêu pha, hãy kiếm được.

Trước khi bạn đầu tư, hãy tìm hiểu.

Trước khi bạn phê phán, hãy chờ đợi.

Trước khi bạn cầu nguyện, hãy tha thứ.

Trước khi bạn bỏ cuộc, hãy thử.

Trước khi bạn nghỉ hưu, hãy tiết kiệm.

Trước khi bạn chết, hãy cho đi.

Before you speak, listen.

Before you invest, investigate.

Before you criticize, wait.

Before you pray, forgive.

Before you die, give.

Chúng ta phải im lặng trước khi có thể lắng nghe.

Chúng ta phải lắng nghe trước khi có thể học hỏi.

Chúng ta phải học hỏi trước khi có thể chuẩn bị.

Chúng ta phải chuẩn bị trước khi có thể phụng sự.

Chúng ta phải phụng sự trước khi có thể dẫn đường.

We must be silent before we can listen.

We must listen before we can learn.

We must learn before we can prepare.

We must prepare before we can serve.

We must serve before we can lead.

Kỹ năng lắng nghe là phương thuốc tốt nhất cho sự cô đơn, tính ba hoa và bệnh viêm thanh quản.

Skillful listening is the best remedy for loneliness, loquaciousness, and laryngitis.

Ai cũng lắng nghe điều bạn phải nói. Bạn bè lắng nghe điều bạn nói. Bạn thân lắng nghe điều bạn không nói.

Everyone hears what you have to say. Friends listen to what you say. Best friends listen to what you don’t say.

Bạn bè có ích không phải chỉ bởi họ sẽ lắng nghe ta, mà còn bởi họ sẽ cười nhạo ta; Qua họ, chúng ta học được đôi chút khách quan, đôi chút khiêm tốn, đôi chút nhã nhặn; Chúng ta học được những nguyên tắc của cuộc đời và trở thành người chơi tốt hơn trong cuộc chơi.

Friends are helpful not only because they will listen to us, but because they will laugh at us; Through them we learn a little objectivity, a little modesty, a little courtesy; We learn the rules of life and become better players of the game.

Nên biết rằng tất cả kẻ xu nịnh đều sống nhờ vào những người lắng nghe chúng.

Sự im lặng của con người thật tuyệt vời khi ta lắng nghe.

A man’s silence is wonderful to listen to.

Một số người muốn nhất là tuân theo nguyên tắc, tôi chỉ muốn diễn ta điều tôi nghe được. Không có nguyên lý. Bạn chỉ phải lắng nghe. Hưởng thụ chính là luật lệ.

Some people wish above all to conform to the rules, I wish only to render what I can hear. There is no theory. You have only to listen. Pleasure is the law.

Khi một người phụ nữ đang nói, hãy nghe điều nàng nói qua đôi mắt của nàng.

When a woman is talking to you, listen to what she says with her eyes.

Một trong những bằng chứng rõ nét nhất cho tình bạn mà một người có thể dành cho người khác là nhẹ nhàng nói với bạn mình khuyết điểm của anh ta. Nếu có thứ gì hơn thế thì đấy chính là lắng nghe với sự biết ơn và sửa chữa sai lầm đó.

One of the surest evidences of friendship that one individual can display to another is telling him gently of a fault. If any other can excel it, it is listening to such a disclosure with gratitude, and amending the error.

Những Bài Thơ Hay, Ý Nghĩa Về Cha Mẹ / 2023

Tuyển tập những bài thơ hay nhất, cảm động và ý nghĩa nhất về Cha Mẹ do thành viên tự sáng tác và chia sẽ.Sau chùm thơ viết về Cha và thơ viết về Mẹ, mình tiếp tục tuyển chọn những bài thơ cảm động ý nghĩa về Cha Mẹ, xin chia sẽ cùng bạn đọc.

ƠN NGHĨA MẸ CHA

Tác giả: Cúc Phạm

Chiều buồn nhớ Mẹ Thương Cha,

Nhớ quê mình đã bao ngày biệt tâm

Ngồi nhìn những giọt mưa râm

Tình Cha muôn thủơ con làm sao quên

Cho con giấc ngủ êm đềm

Cha ngồi lặng lẽ thâu đêm canh mền

Sợ rằng con ngủ chẳng êm

không say giấc mộng Cha thêm đau lòng.

Lớn lên con phải theo chồng ,

Lời Cha thương dặn nghe lòng chứa chan

Rằng làm dâu phải hiếu mang

Tình yêu trên dướí phải sang cho đều

Mẹ thì lếu mếu cầm tay

Con đi con bỏ chốn này cho ai?

Còn đâu những buổi chiều phai

Mẹ cho con chén canh khoai ấm lòng

Lệ rơi trên má mặn nồng

Nâng tay con trẻ từng dòng xót xa

Thế rồi năm tháng trôi qua

Con đi biền biệt quê nhà Mẹ trong

Còn đâu Út Mẹ cưng bồng

Biết con sướng khổ bên chồng ra sao ?

Nhìn Cha mắt lệ tuôn trào

Biết giờ con trẻ chốn nào ở đâu?

Từng đêm Cha Vẫn âu sầu

Thương con nhớ cháu bạc màu tóc phai

Mẹ dành những bửa canh khoai

Chờ con năm tháng mỏi mòn chờ con.

BÀI THƠ: CÔNG CHA NGHĨA MẸ Thơ: Lê Hoàng

CÔNG dưỡng dục.. muôn đời khó trả CHA mẹ luôn vất vả cho mình NHƯ trời biển rộng mông mênh NÚI ngàn lá trải đếm tình mới xong

THÁI dương tỏ..tấm lòng hiếu thảo SƠN vời cao..rõ đạo sinh thành NGHĨA tình gánh cả trời xanh MẸ cha tất tả chúng tôi mình ấm no

NHƯ câu ví… thân cò lam lũ NƯỚC đục ngầu…vẫn cố lo toan TRONG tâm tủi lệ chẳng màng NGUỒN thương con cái ..hòa chan biển trời

CHẢY êm ả..chẳng lơi ngày tháng RA mạch tươi …mưa nắng không sờn CÔNG CHA NHƯ NÚI THÁI SƠN NGHĨA MẸ NHƯ NƯỚC TRONG NGUỒN CHẢY RA

ÔM CON….LẠI NGHĨ VỀ CHA MẸ

Tác giả: Tiến Trâu

Sớm khuya tần tảo, tuổi son hao gầy

Cho con khôn lớn, chữ hay thành người.

Ngoài đồng cây lúa lên tươi

Nhờ công tát nước, tay người bón phân

Vai gầy mẹ gánh gian truân

Lưng trần cha cõng trọn phần gian lao.

Cho con giấc ngủ ngọt ngào

Quạt nan đưa gió theo vào trong mơ

Có bằng lòng mẹ phút giờ sinh con.

Núi kia nặng tựa ngàn non

Chẳng bằng cha đã nuôi con tháng ngày

Lúa thơm một hạt chất đầy

Bao nhiêu cơ cực, đắng cay muôn vàn.

Ân tình như nước chứa chan

Bát cơm dành cả cho đàn con thơ

Lệ đâu rơi ướt đôi bờ vai con.

THƯƠNG CHA NHỚ MẸ

Thương cho Mẹ đêm nào trọn giấc

Yêu Cha già tất bật sớm trưa

Công Cha nghĩa Mẹ con chưa đáp đền

Vì lũ trẻ, mà quên thể xác

Bao nhọc nhằn Mẹ vác trên vai

Nuôi con khôn lớn thành tài

Gian nan Mẹ gánh đôi tay chai sần

Đêm nhớ Mẹ, bao lần con khóc

Nhìn Mẹ Cha dáng ngọc gầy hao

Thấy mà dạ nhói như dao cứa lòng

Chấp tay khẩn, cầu mong Cha Mẹ

Luôn an bình sức khỏe tràn dâng

Sớm kề tối viếng song thân vui vầy.

CÔNG ƠN CHA MẸ

Tác giả: Mạnh Lê

Không ăn, không ngủ vì con

Mọc răng đau bụng lưng còng ầu ơ …

Bữa no, bữa đói sớm trưa,

Vì con lầm lũi sớm trưa ngoài đồng

Con chưa no, rét mùa đông

Thắt lưng, buộc bụng cho con suốt đời

Công cha, công mẹ đất trời…

Không đo, không đếm cả đời vì con

Công cha, công mẹ nước non

Suốt đời…Tất cả vì con nên người.

Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi

Đưa vào nỗi nhớ một thời làng quê

Tháng năm hoạn lộ mãi mê xứ người

Tóc sương qua độ mấy mươi

Mang theo ký ức nhớ người ngày xưa

Con mãi chờ Mẹ, sớm, trưa, tối, chiều !!

Dòng sông yên chảy buồn thiu

Con ngồi đợi bến những chiều chờ qua

Mắt con sao cứ chảy ra lệ sầu

Mẹ đi…đi mãi…còn đâu ..!

Để con ở lại nghẹn sầu tuổi thơ

Quê nghèo sống tuổi dại khờ

Tay ôm cặp sách bơ vơ đến trường

Thân cò Ba nặng tuyết sương

Còng lưng Ba gánh vượt đường can qua

Mồ hôi thấm đẫm cho Ba đổ nhiều

Cuộc đời đâu có bao nhiêu

Mà sao nặng nợ quá nhiều người ơi !

Vẵng nghe thổn thức mưa rơi nỗi buồn !!

ƠN NGHĨA SINH THÀNH

Tác giả: Võ Hoàng

Vì thương cha mẹ cả đời cưu mang

Mong cho con được vinh quang

Tương lai hạnh phúc muôn vàn ngày sau

Vì bao lầm lủi dải dầu nắng mưa

Thương con đi sớm về trưa

Lo cho hạt gạo miếng dưa miếng cà

Cha là chăn ấm chăm từng giấc đông

Tình thương cha mẹ hơn dòng sông sâu

Tình thương cha mẹ dạt dào tim con

Không cha không mẹ như đờn đứt dây..!

THƠ NHỚ CHA MẸ TRONG NGÀY VỀ THĂM NHÀ CŨ Thơ: Dũng Bùi

Ngày về chẳng thấy mẹ đâu ?

Cả ba cũng vắng, nghẹn sầu lòng đau !

Tường rêu loan lổ nhuộm màu

Thời gian gợi nhớ, nỗi đau nữa rồi

Luỹ tre, cái giếng nhà tôi

Trước sân tảng đá thường ngồi ở đây

Người về mang nặng tình đầy vấn vương

Người đi qua mấy dặm trường

Làm sao quên được quê hương của mình

Quê nghèo vất vã mưu sinh

Cho nhau cái nghĩa, cái tình người ơi

Ăn cám thay gạo, lá mì thay rau (1952)

Yêu thương đượm vẻ muôn màu

Tình làng nghĩa xóm, trước sau vẹn toàn

Tuổi thơ tôi mãi cưu mang

Bao năm xa cách, lại càng nhớ thương

Dấu chân qua vạn nẽo đường

Hằng sâu in dấu, quê hương của mình

Ngày về thăm lại nơi sinh

Cho tôi tìm lại, chính mình là đây !!

Con nhớ lắm những ngày bên Mẹ

Mãi khắc ghi thuở bé cạnh Cha

Vui vầy chung một mái nhà

Gia đình tổ ấm thiết tha mặn nồng

Ơn dưỡng dục biển đông rộng lớn

Đã cho con mơn mởn tuổi xanh

Mẹ Cha khuyên nhủ dỗ dành

Cho con tất cả âm thanh rạng ngời

Thương Cha Mẹ một đời khổ cực

Nuôi chúng con đêm thức canh tròn

Tóc xuân đã bạc lực mòn còn đâu

Con nhỏ dại khẩn cầu xin phước

Nhờ ơn trên ban được phép màu

Bên đàn con cháu đi đầu làm gương.

Khi còn sống Mẹ Cha dưỡng dục

Nên bây giờ con thực nên người

Cho con hãnh diện với đời

Là người nhân nghĩa bao lời ngợi khen

Đèn muốn tỏ,phải nhen cho rạng

Sống ở đời phải ráng nghĩa nhân

Đời Cha hết sức quên thân

Tấm gương đức hạnh trong ngần sáng soi

Mẹ vẫn dạy: ở đời phải biết

Nếu vì người ,chịu thiệt cũng vui

Làm thân con gái nhớ ghi:

CÔNG, DUNG, NGÔN, HẠNH con thì rèn trui

Lời Cha Mẹ, suốt đời giữ kín

Luôn làm người :TRÍ, TÍN, NGHĨA, NHÂN

Dù cho cuộc sống phong trần

Ở đâu con cũng giữ phần tiếng thơm.

ƠN ĐẤNG SINH THÀNH Thơ: Huyền MếnNhân dịp vu lan con xin gửi tới cha mẹ những lời cảm ơn chân thành nhất…Cảm ơn người đã sinh ra chúng con và mang tặng cả cuộc đời.

Mẹ mang thai con chín tháng mười ngày

Đến hôm nay con ngoài ba mươi tuổi

Ơn dưỡng dục mẹ cha cao như núi

Đức sinh thành sâu rộng tựa biển khơi.

Từ lúc sinh ra cho biết đứng, biết ngồi

Trăm đắng, ngàn cay, thiệt thòi…mẹ gánh

Bão táp, phong ba…đôi vai cha gồng gánh

Máu mủ thâm tình…đè nặng tấm lưng cong.

Mẹ là lửa hồng sưởi ấm cả trời Đông

Ủ ấm con thơ cho giấc nồng trọn vẹn

Vầng trán của cha đã hằn in bao vết

Bởi từng đêm thao thức đếm canh trường.

Cha mẹ cả đời dành trọn vẹn tình thương

Ngay cả khi con lầm đường, lạc lối

Chẳng như ngườita không một lời thăm hỏi

Mà ân cần như nắng rọi vào tim.

Mẹ là bầu trời nâng đỡ những cánh chim

Mỗi lúc cô đơn con tìm về tổ ấm

Cha là non cao…phải chăng là biển rộng

Là mạch nước ngầm lay động trái tim khô.

Cha mẹ cả đời ngăn chặn lớp sóng xô

Chẳng ngại hiểm nguy ngăn bão tố âm thầm.

Thứ tình cảm thiêng liêng, trong sáng vô ngần

Mà trên thế gian ai cũng cần có được.

Tình của mẹ cha ngàn năm không trầy xước

Mà muôn đời không đáp được hiếu ân

Nguyện một lòng chăm sóc đấng song thân

Kề cận sớm hôm, đỡ đần khuya sớm.

Công mẹ cha luôn cao,sâu, rộng, lớn

Đến muôn trùng sóng gợn vẫn không phai

Cầu xin trời hải độ khắp muôn nơi

Để mẹ cha được đời đời hạnh phúc.

Bạn đang xem bài viết Danh Ngôn Ý Nghĩa Về Cha / 2023 trên website Anhngucongdong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!