Xem Nhiều 12/2022 #️ Đọc Và Cảm Nhận Bài Thơ Bài Thơ Một Mình Được Yêu Thích Nhất Của Nhà Thơ Bùi Giáng / 2023 # Top 18 Trend | Anhngucongdong.com

Xem Nhiều 12/2022 # Đọc Và Cảm Nhận Bài Thơ Bài Thơ Một Mình Được Yêu Thích Nhất Của Nhà Thơ Bùi Giáng Mới Nhất / 2023 # Top 18 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Đọc Và Cảm Nhận Bài Thơ Bài Thơ Một Mình Được Yêu Thích Nhất Của Nhà Thơ Bùi Giáng / 2023 mới nhất trên website Anhngucongdong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Một mình lặng lẽ buớc đi

Âm thầm ước nguyện lâm li lạ lùng

Chút riêng thử chọn đá vàng

Biết đâu vàng đá điêu tàn vàng thau

Mà toan gửi gắm vào đâu

Can tràng rách rưới hồng đào rách bươm

Cậy em máu mủ ngọn nguồn

Thay lời non nước u buồn giấn thân

Đánh giá phong cách sáng tác thơ của thi sĩ Bùi Giáng

Nếu lấy năm 1975 làm ranh giới thì Bùi Giáng là một trong những nhà thơ đã sống và sáng tác ở cả 2 giai đoạn lịch sử đất nước: trước 1975, ở miền Nam – thời kỳ văn hoá nô dịch của đế quốc Mỹ và Nguỵ quyền Sài Gòn và sau 1975, khi đất nước hoàn toàn thống nhất. Do vậy, dựa trên những quan điểm, tư tưởng khác nhau mà thơ Bùi Giáng được nói đến ở 2 thời kỳ cũng có những điểm khác nhau.

1.Giai đoạn trước 1975

Sự xuất hiện của một loạt các tập thơ như “Mưa nguồn” (1962), “Màu hoa trên ngàn”(1963), “Ngàn thu rớt hột”(1963)… gắn cùng cái tên Bùi Giáng đã thu hút sự chú ý của độc giả và ngay sau đó bắt đầu có những bài viết về thơ và cả con người nhà thơ. Nam Chữ trong “Bùi Giáng, về cố quận” khen ngôn ngữ thơ Bùi Giáng là thứ “ngôn từ tài tử” đã góp phần “đánh dấu một bước chuyển mình của thi ca hôm nay”, bởi “những dung từ khó khăn nhất, những âm vận ngắn củn nhất…trở nên linh hoạt dị thường, đều trở nên nhẹ nhàng và âm điệu réo rắt”. Trần Tuấn Kiệt trong “Chung quanh vấn đề Bùi Giáng” khẳng

định rằng: “Chúng ta muốn nói về thơ của Bùi Giáng chúng ta phải viết lại cả khu rừng văn học từ cổ chí kim”. Hay như Trần Hữu Cư với “Bùi Giáng, trên đường về cố hương” đã lưu ý đến yếu tố hồn quê trong thơ Bùi Giáng, tác giả này cho rằng: “Tất cả những gì ông đang làm… là làm một cuộc lên đường tìm lại một “màu hoa trên ngàn”, “một tinh thể quê hương”cho thời hiện đại…hoài vọng một “cõi” nào đó của xưa kia” …

Các đề tài về tình yêu và người đẹp đã trở thành một nội dung nổi bật trong thơ Bùi Giáng giai đoạn này, theo đó, các nhà ngiên cứu cũng đã dành cho nó sự lưu tâm đặc biệt. Cao Huy Khanh là một trong nhiều người quan tâm đến mảng đề tài này, ông cho rằng: “Mê gái là một vấn đề siêu hình ác liệt (gái chiêm bao ” trong thơ Bùi Giáng. Ngoài ra tác giả này cũng bước đầu nhận ra triết lý về cuộc sống của Bùi Giáng: “Văn chương Bùi Giáng là một nỗ lực giải quyết và thực hiện tư tưởng triết lí sinh tồn một cách sống động và thơ mộng (phố thị)”. Bên cạnh đó, việc xác định tư tưởng trong thơ Bùi Giáng cũng là một trong những vấn đề thu hút sự khám phá của nhiều người, với nhiều ý kiến khác nhau. Nam Chữ cho rằng thơ Bùi Giáng không “chịu ảnh hưởng của nền triết học u mặc phương Tây hay một thứ căn để mọi chủ thuyết siêu hình, càng không phải là một loại triết học hư vô nào đó, không có những yếu tố thần bí hoá hay phục dịch cho một thứ đường hướng rõ rệt, đứng ngoài hết mọi phái siêu hình, tượng trưng, phiếm thần hay thần bí”.Trên phương diện hình thức nghệ thuật, nhiều tác giả thể hiện rõ sự tâm đắc đối với cách sử dụng ngôn ngữ bình dân và thể loại lục bát của Bùi Giáng. Cao Huy Khanh nhận định rằng “Nhà thơ Bùi Giáng cốt yếu là một hiện tượng ngôn ngữ độc đáo, ngôn ngữ thành tựu từ mối đam mê nguồn thơ lục bát (đặc biệt là Truyện Kiều) phối hợp với âm điệu ca dao thuần túy dân tộc Nguyễn Đình Tuyển trong “Những nhà thơ hôm nay” khen “lời thơ thâm trầm, trang nhã mà không xa lời ca nơi đồng ruộng, thôn trang: bình dị mà tân kỳ

Tóm lại, thời kỳ này đã có nhiều bài phê bình về thơ Bùi Giáng, trong đó không ít tác giả đã thể hiện sự tìm tòi, phát hiện khá chính xác các giá trị thơ của Trung niên thi sĩ trên cả hai phương diện nội dung và hình thức. Tuy nhiên, bên cạnh đó nhiều bài viết cũng thể hiện thái độ khen, chê nhưng còn khá chung chung. Những lời khen thường ít đi kèm với các dẫn chứng cụ thể, mang đậm tính chủ quan của người nhận xét nên tính thuyết phục chưa cao. Không phủ nhận thơ Bùi Giáng hay nhưng vẫn còn không ít hạn chế mà các tác giả hoặc chưa nhận ra hoặc không muốn thừa nhận. Điều này, một phần xuất phát từ cách nhìn nhận của người đánh giá, mặt khác do độ lùi thời gian chưa đủ giúp các tác giả có

cách nhìn nhận sâu sắc, thấu đáo về thơ Bùi Giáng.

Bài Thơ Một Mình Được Yêu Thích Nhất Của Nhà Thơ Bùi Giáng / 2023

Một mình lặng lẽ buớc điÂm thầm ước nguyện lâm li lạ lùngChút riêng thử chọn đá vàngBiết đâu vàng đá điêu tàn vàng thauMà toan gửi gắm vào đâuCan tràng rách rưới hồng đào rách bươmCậy em máu mủ ngọn nguồnThay lời non nước u buồn giấn thân

Nếu lấy năm 1975 làm ranh giới thì Bùi Giáng là một trong những nhà thơ đã sống và sáng tác ở cả 2 giai đoạn lịch sử đất nước: trước 1975, ở miền Nam – thời kỳ văn hoá nô dịch của đế quốc Mỹ và Nguỵ quyền Sài Gòn và sau 1975, khi đất nước hoàn toàn thống nhất. Do vậy, dựa trên những quan điểm, tư tưởng khác nhau mà thơ Bùi Giáng được nói đến ở 2 thời kỳ cũng có những điểm khác nhau.

1.Giai đoạn trước 1975

Sự xuất hiện của một loạt các tập thơ như “Mưa nguồn” (1962), “Màu hoa trên ngàn”(1963), “Ngàn thu rớt hột”(1963)… gắn cùng cái tên Bùi Giáng đã thu hút sự chú ý của độc giả và ngay sau đó bắt đầu có những bài viết về thơ và cả con người nhà thơ. Nam Chữ trong “Bùi Giáng, về cố quận” khen ngôn ngữ thơ Bùi Giáng là thứ “ngôn từ tài tử” đã góp phần “đánh dấu một bước chuyển mình của thi ca hôm nay”, bởi “những dung từ khó khăn nhất, những âm vận ngắn củn nhất…trở nên linh hoạt dị thường, đều trở nên nhẹ nhàng và âm điệu réo rắt”. Trần Tuấn Kiệt trong “Chung quanh vấn đề Bùi Giáng” khẳng định rằng: “Chúng ta muốn nói về thơ của Bùi Giáng chúng ta phải viết lại cả khu rừng văn học từ cổ chí kim” . Hay như Trần Hữu Cư với “Bùi Giáng, trên đường về cố hương” đã lưu ý đến yếu tố hồn quê trong thơ Bùi Giáng, tác giả này cho rằng: “Tất cả những gì ông đang làm… là làm một cuộc lên đường tìm lại một “màu hoa trên ngàn”, “một tinh thể quê hương”cho thời hiện đại…hoài vọng một “cõi” nào đó của xưa kia” …

Các đề tài về tình yêu và người đẹp đã trở thành một nội dung nổi bật trong thơ Bùi Giáng giai đoạn này, theo đó, các nhà ngiên cứu cũng đã dành cho nó sự lưu tâm đặc biệt. Cao Huy Khanh là một trong nhiều người quan tâm đến mảng đề tài này, ông cho rằng: “Mê gái là một vấn đề siêu hình ác liệt (gái chiêm bao ” trong thơ Bùi Giáng. Ngoài ra tác giả này cũng bước đầu nhận ra triết lý về cuộc sống của Bùi Giáng: “Văn chương Bùi Giáng là một nỗ lực giải quyết và thực hiện tư tưởng triết lí sinh tồn một cách sống động và thơ mộng (phố thị)”. Bên cạnh đó, việc xác định tư tưởng trong thơ Bùi Giáng cũng là một trong những vấn đề thu hút sự khám phá của nhiều người, với nhiều ý kiến khác nhau. Nam Chữ cho rằng thơ Bùi Giáng không “chịu ảnh hưởng của nền triết học u mặc phương Tây hay một thứ căn để mọi chủ thuyết siêu hình, càng không phải là một loại triết học hư vô nào đó, không có những yếu tố thần bí hoá hay phục dịch cho một thứ đường hướng rõ rệt, đứng ngoài hết mọi phái siêu hình, tượng trưng, phiếm thần hay thần bí” .Trên phương diện hình thức nghệ thuật, nhiều tác giả thể hiện rõ sự tâm đắc đối với cách sử dụng ngôn ngữ bình dân và thể loại lục bát của Bùi Giáng. Cao Huy Khanh nhận định rằng “Nhà thơ Bùi Giáng cốt yếu là một hiện tượng ngôn ngữ độc đáo, ngôn ngữ thành tựu từ mối đam mê nguồn thơ lục bát (đặc biệt là Truyện Kiều) phối hợp với âm điệu ca dao thuần túy dân tộc Nguyễn Đình Tuyển trong “Những nhà thơ hôm nay” khen “lời thơ thâm trầm, trang nhã mà không xa lời ca nơi đồng ruộng, thôn trang: bình dị mà tân kỳ

Tóm lại, thời kỳ này đã có nhiều bài phê bình về thơ Bùi Giáng, trong đó không ít tác giả đã thể hiện sự tìm tòi, phát hiện khá chính xác các giá trị thơ của Trung niên thi sĩ trên cả hai phương diện nội dung và hình thức. Tuy nhiên, bên cạnh đó nhiều bài viết cũng thể hiện thái độ khen, chê nhưng còn khá chung chung. Những lời khen thường ít đi kèm với các dẫn chứng cụ thể, mang đậm tính chủ quan của người nhận xét nên tính thuyết phục chưa cao. Không phủ nhận thơ Bùi Giáng hay nhưng vẫn còn không ít hạn chế mà các tác giả hoặc chưa nhận ra hoặc không muốn thừa nhận. Điều này, một phần xuất phát từ cách nhìn nhận của người đánh giá, mặt khác do độ lùi thời gian chưa đủ giúp các tác giả có cách nhìn nhận sâu sắc, thấu đáo về thơ Bùi Giáng.

2.Giai đoạn sau 1975

Đọc Và Cảm Nhận Bài Thơ Thơ Về Quê Hương, Đất Nước Hay Nhất Được Nhiều Độc Giả Yêu Thích Mới Nhất / 2023

Những bài thơ về quê hương, đất nước ngắn hay nhất

Ai lớn lên cũng có một quê hương gắn bó Quê hương nuôi ta lớn, quê hương gắn liền với tuổi thơ từ mỗi mái nhà, cây cỏ, con đường. Dù đi khắp nẻo nhưng bạn chỉ có một quê hương để trở về. “Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi”. Quê hương là nguồn cảm hứng cho các nghệ sĩ từ bài hát, văn chương và cả các bài thơ.

Tràng Giang

Tác Giả: Huy Cận

Còn Mãi Hương Quê

Tác giả: Hiền Nhật Phương Trần

Hè sang Phượng trổ sắc hồng Người ơi ước hẹn tình nồng không phai!

Nhớ Con Sông Quê Hương

Tác giả: Tế Hanh

Chúng tôi lớn lên mỗi người một ngả Kẻ sớm hôm chài lưới bên sông Kẻ cuốc cày mưa nắng ngoài đồn Tôi cầm súng xa nhà đi kháng chiến Nhưng lòng tôi như mưa nguồn gió biển Vẫn trở về lưu luyến bên sông

Tôi hôm nay sống trong lòng miền Bắc Sờ lên ngực nghe trái tim thầm nhắc Hai tiếng thiêng liêng hai tiếng miền Nam Tôi nhớ không nguôi ánh nắng màu vàng Tôi quên sao được sắc trời xanh biếc Tôi nhớ cả những người không quen biết Có những trưa tôi đứng dưới hàng cây Bỗng nghe dâng cả một nỗi tràn đầy Hình ảnh con sông quê mát rượ Lai láng chảy lòng tôi như suối tưới Quê hương ơi! Lòng tôi cũng như sông Tình Bắc Nam chung chảy một dòng Không ghềnh thác nào ngăn cản được Tôi sẽ lại nơi tôi hằng mơ ước Tôi sẽ về sông nước của quê hương Tôi sẽ về sông nước của tình thương.

Việt Nam Quê Hương Ta

Tác giả: Nguyễn Đình Thi

Quê Hương Hoài Nhớ

Thơ: Phú Sĩ

Quê Hương

Tác giả: Tế Hanh

Hồn Quê

Tác giả: Hảo Trần

Ta về nương gió đồng xanh Nghe hồn cây cỏ dệt thành hồn quê..

Bao nhiêu năm sống thị thành Hồn quê vẫn đẫm ngọt lành trong tôi…!

Dáng Đứng Việt Nam

Tác Giả: Lê Anh Xuân

Quê Hương

Tác giả: Nguyễn Hưng

Gió bấc về…cuối vụ…lúa vàng mơ Đòng cong vút gọi mời mùa thu hoạch Ruộng khô hạn trơ mình con cá chạch Cố vẫy vùng tìm đường lách về sông

Cả cuộc đời làm bạn với bùn đen Cha mỉm cười khi nức mầm hạt thóc Đôi vai mẹ nặng quằng bao khó nhọc Lệ mừng rơi khi khoai bắp xanh màu

Nhớ bồi hồi những kỷ niệm yêu thương Biết tìm đâu bữa cơm nghèo thuở nhỏ Bỗng chiều nay nghe mắt mình rát đỏ Xa lắm rồi ngày xưa đó…Quê ơi.

Đất Nước

Tác giả: Nguyễn Đình Thi

Sáng mát trong như sáng năm xưa Gió thổi mùa thu hương cốm mới Tôi nhớ những ngày thu đã xa Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội Những phố dài xao xác hơi mayNgười ra đi đầu không ngoảnh lại Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy. Mùa thu nay khác rồi Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi Gió thổi rừng tre phấp phới Trời thu thay áo mới Trong biếc nói cười thiết tha! Trời xanh đây là của chúng ta Núi rừng đây là của chúng ta Những cánh đồng thơm mát Những ngả đường bát ngát Những dòng sông đỏ nặng phù sa Nước chúng ta Nước những người chưa bao giờ khuất Ðêm đêm rì rầm trong tiếng đất Những buổi ngày xưa vọng nói về! Ôi những cánh đồng quê chảy máu Dây thép gai đâm nát trời chiều Những đêm dài hành quân nung nấu Bỗng bồn chồn nhớ mắt người yêu. Từ những năm đau thương chiến đấu Ðã ngời lên nét mặt quê hương Từ gốc lúa bờ tre hồn hậu Ðã bật lên những tiếng căm hờn Bát cơm chan đầy nước mắt Bay còn giằng khỏi miệng ta Thằng giặc Tây, thằng chúa đất Ðứa đè cổ, đứa lột da … Xiềng xích chúng bay không khoá được Trời đầy chim và đất đầy hoa Súng đạn chúng bay không bắn được Lòng dân ta yêu nước thương nhà! Khói nhà máy cuộn trong sương núi Kèn gọi quân văng vẳng cánh đồng Ôm đất nước những người áo vải Ðã đứng lên thành những anh hùng. Ngày nắng đốt theo đêm mưa dội Mỗi bước đường mỗi bước hy sinh Trán cháy rực nghĩ trời đất mới Lòng ta bát ngát ánh bình minh. Súng nổ rung trời giận dữ Người lên như nước vỡ bờ Nước Việt Nam từ máu lửa Rũ bùn đứng dậy sáng loà.

Quê Hương

Tác Giả: Giang Nam

Chùm thơ lục bát về quê hương, đất nước hay nhất

Yêu lắm quê hương

Tác giả: Hoàng Thanh Tâm

Tình quê

Tác giả: Hoa Lục Bình

Miền quê

Tác giả: Đức Trung – TĐL

Tôi thầm nhớ một miền quê Ước mơ thăm lại trở về tuổi thơ Đồng xanh bay lả cánh cò Hương sen tỏa ngát mộng mơ những chiều Vi vu gió thổi sáo diều Bóng ai như bóng mẹ yêu đang chờ? Dòng sông, bến nước, con đò Có người lữ khách bên bờ dừng chân Xa xa vẳng tiếng chuông ngân Bờ tre cuối xóm trong ngần tiếng chim Tuổi thơ thích chạy trốn tìm Cây đa giếng nước còn in trăng thề Xa rồi nhớ mãi miền quê Trong tim luôn nhắc trở về ngày xưa…

Quê hương nỗi nhớ

Tác giả: Hoàng Thanh Tâm

Quê hương thanh bình

Tác giả: Lãng Du Khách

Quê hương qua lời mẹ kể

Quê hương

Tác giả: Nguyễn Đình Huân

Quê hương là một tiếng ve Lời ru của mẹ trưa hè à ơi Dòng sông con nước đầy vơi Quê hương là một góc trời tuổi thơ Quê hương ngày ấy như mơ Tôi là cậu bé dại khờ đáng yêu Quê hương là tiếng sáo diều Là cánh cò trắng chiều chiều chân đê Quê hương là phiên chợ quê Chợ trưa mong mẹ mang về bánh đa Quê hương là một tiếng gà Bình minh gáy sáng ngân nga xóm làng Quê hương là cánh đồng vàng Hương thơm lúa chín mênh mang trời chiều Quê hương là dáng mẹ yêu Áo nâu nón lá liêu siêu đi về Quê hương nhắc tới nhớ ghê Ai đi xa cũng mong về chốn xưa Quê hương là những cơn mưa Quê hương là những hàng dừa ven kinh Quê hương mang nặng nghĩa tình Quê hương tôi đó đẹp xinh tuyệt vời Quê hương ta đó là nơi Chôn rau cắt rốn người ơi nhớ về.

Quê hương

Tác giả: Đức Trung – TĐL

Quê hương xa cách phương trời

Nỗi buồn thương nhớ đầy vơi trong lòng.

Theo chúng tôi

Đọc Và Cảm Nhận Bài Thơ Những Bài Thơ Ngắn Hay Trung Quốc Bạn Đọc Yêu Thích Mới Nhất / 2023

Anh không là của em

Có lẽ mãi không thuộc về em

Nên em không có quyền cảm nhận

Sự tức giận khi anh bên người ấy.

Anh không của riêng em

Em không nên đòi hỏi gì hơn

Em không nên thất vọng đến thế

Mỗi khi anh chẳng hề gọi lại.

Không thể nói yêu anh

Nên gặp anh em sẽ tránh

Em không có quyền cảm nhận

Không có nghĩa em không yêu người.

Yêu một người không thuộc về mình, cảm giác đó thật khó để diễn tả. Người con gái trong bài thơ hiểu tình cảnh của mình nên không dám đòi hỏi cũng không dám ghen tuông nhưng như thế không có nghĩa là cô ấy không yêu chàng trai.

Bài thơ ngắn hay Trung Quốc: Từng Thế Ước

Trời nghiêng có thể chống

Đất nứt có thể đắp lại

Lòng người tan nát rồi

Còn có thể vá víu lại được không?

Bài thơ 4 câu nhưng thể hiện được tâm trạng của tác giả. Trên đời này có những thứ có thể sửa chữa được nhưng với một trái tim tan nát thì điều đó e rằng thật khó.

Bài thơ ngắn hay Trung Quốc: Một chiều ngược gió

“E ngược đường, ngược nắng để yêu a

Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi

Ngược lòng mình tìm về nông nổi

Lãng du đi vô định cánh chim trời

Em ngược thời gian, em ngược không gian

Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm

Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng

Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh

Mang bao điều em muốn nói cùng anh

Chợt sững lại trước cây mùa trút lá

Trái Đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa

Và sẽ thế nào khi trong anh không em?

Em trở về im lặng của đêm

Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ

Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió

Riêng chiều này – em biết, một mình em… “

Cô gái vì yêu chàng trai mà sẵn sàng đi ngược lại tất cả mọi thứ. Thế nhưng tình yêu ấy khiến cô gái phải chịu nhiều nỗi buồn bởi vì trong chàng trai không có cô gái.

Bài thơ ngắn hay Trung Quốc: Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Vượt sông hái phù dung, hoa trong đầm thơm ngát

Hái hoa để tặng ai trên đường xa hoài niệm

Quay đầu nhìn quê cũ, đường còn dài mênh mang

Đồng lòng mà xa cách, ưu thương đến cuối đời…

Hai người dành tình cảm cho nhau nhưng không được ở gần bên nhau. Họ sẵn sàng vượt sông để hái tặng nhau bông hoa phù dung thơm ngát. Điều đó cho thấy tình cảm bền chặt, yêu thương đến cuối đời.

Bài thơ ngắn hay Trung Quốc: Bộ bộ kinh tâm

Khởi từ tham ái sinh ra

Sinh lo, sinh sợ khó mà tránh đi

Khi mà tham ái xa lìa

Chẳng còn lo sợ chút gì nữa đâu.

Đừng yêu đến độ say mê

Kẻo khi ly biệt não nề héo hon.

Nếu mà yêu ghét không còn,

Chẳng chi ràng buộc, tâm hồn thảnh thơi.

Chỉ vì tình yêu con người mới bắt đầu lo, sợ. Sợ nhất là đang yêu mà phải xa cách nhau. Nếu không say mê ái tình, sẽ chẳng còn lo sợ. Nếu mà không yêu ghét thì tâm hồn sẽ thảnh thơi.

Bài thơ ngắn hay Trung Quốc: Năm tháng vội vã

Có những người, bạn không có cách nào quên được.

Có những việc, bạn không thể nào quên được.

Có những tình bạn sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Thông thường, khi kí ức càng rõ nét thì càng tàn nhẫn.

Chúng ta đã từng tưởng rằng, sau này trưởng thành sẽ được ở bên nhau.

Thực ra, trưởng thành có nghĩa là chia ly.”

Trong cuộc sống chúng ta sẽ gặp không ít người và trong số đó có những người chúng ta không thể nào quên được. Đôi khi ta nghĩ rằng khi trưởng thành sẽ được ở bên nhau nhưng rồi khi trưởng thành mới nhận ra đó là chia ly.

Bài thơ ngắn hay Trung Quốc: Họa bì

Vẽ lại khuôn mặt người, họa lại trong lòng ta

Không thể quên được hình ảnh lần đầu gặp gỡ

Sợ rằng tháng năm sẽ cướp đi má phấn hồng nhan

Mà người vẫn như xưa, cậu thiếu niên đa tình.

Cuộc tình của đôi ta giờ chỉ như lớp vỏ bọc

Nhân tình đã sớm thay đổi hình dạng

Nhưng ta vẫn quyết ôm chặt nỗi đau, có ra sao cũng không buông bỏ

Cuối cùng chỉ còn lại bao ký ức cuồng dại.

Chẳng muốn quên đi, chẳng muốn tường tỏ

Vì điều ta thực sự mong, là trở thành bờ vai của người.

Vẽ lại khuôn mặt người, họa lại trong tim ta

Không thể quên được hình ảnh lần đầu gặp gỡ

Năm tháng trôi, không còn là yêu kiều ngày xưa nữa

Vẫn là người năm ấy, cậu thiếu niên đa tình

Giữ được người một lối, xương cốt cũng nhớ thương

Lời phù phiếm thế gian, ai yêu ai xét đoán

Sinh tử có là chi, đâu ai muốn bận tâm

Nếu không có người, ta sức tàn lực kiệt.

Tác giả trong bài thơ vẫn luôn nhớ bình bóng một người và khắc ghi hình bóng ấy trong tim mình. Thời gian trôi qua tình cảm có nhiều thay đổi nhưng vì tác giả vẫn ôm bóng hình của người kia nên dù thế nào cũng quyết không buông bỏ.

Lầu xưa độc khách chờ tri kỷ

Hãm giọt tương phùng bên cửa thúy

Ngắm nhũ mây lồng cạnh ải quan

Nhìn hoa tuyết phủ ngoài giang lũy

Mong vào phủi hết nỗi sầu vương

Hãy đến chùi tan niềm khổ lụy

Để gió sương đừng giễu dạ… y

Nào xin uống cạn… bầu sơn thủy.

Tác giả ngồi trên lầu cao uống rượu, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh mà lòng buồn vì nhớ người tri kỷ. Chỉ mong sao cảnh vật, rượu có thể làm vơi bớt nỗi sầu.

Bài thơ ngắn hay Trung Quốc: Ngược gió

Em ngược đường, ngược Nắng để yêu anh

Ngược những giấc mơ của một thời nông nổi

Nơi Phố xưa anh ngược chiều Gió thổi

Bởi yêu anh, em ngược cả lòng mình…

Có những tình yêu phút chốc trở nên vô hình

Khi em lặng lẽ nhìn anh mang yêu thương đi ngược chiều Gió

Và những đêm loay hoay trong từng nhịp thở

Vội vã kiếm tìm chút ấm áp nơi tim.

Em trở về nhìn và chỉ biết lặng im

Anh ngược yêu thương bước đi trong ngày Gió

Em lặng lẽ giấu niềm riêng trong cỏ

“Ngược lòng mình, hay ngược lối thương yêu?”

Dẫu anh biết em yêu anh nhiều đến bao nhiêu

Vẫn quay lưng bước ngược đường, ngược Nắng

Em ngược lòng mình yêu anh trong thầm lặng

Vẫn đợi một ngày mai anh ngược lối quay về.

Cô gái trong bài thơ vì tình yêu dành cho chàng trai mà bất chấp tất cả. Nhưng chàng trai dẫu biết tình cảm cô gái dành cho mình như thế nào cũng không đáp lại. Và cô gái thì vẫn luôn mong mỏi ngày chàng trai đáp lại tình cảm của mình.

Bài thơ ngắn hay Trung Quốc: Tình Đắng

Chân ngập ngừng em vội bước qua mau

Sợ nhung nhớ làm nát nhàu tâm khảm

Phòng hoang vắng đêm ái ân từng chạm

Anh quên rồi để u ám màu mây

Nghe đắng cay khi hạnh phúc chưa đầy

Vội quay bước tìm đắp xây tình ảo

Rồi chối bỏ bao ngày anh nương náu

Ở tim em người đã tạo cuộc tình

Ta ngọt ngào tận hưởng tới bình minh

Giờ con nhỏ khóc một mình bên mẹ

Anh xa mãi chẳng bao giờ tìm ghé

Một đêm thôi và lặng lẽ thẩn thờ

Để chạnh lòng em lạc lõng bơ vơ

Qua cuối ngõ nhớ tình khờ mê muội

Đành chấp nhận với vô vàn tiếc nuối

Ngắm xuân về nhớ lại tuổi vừa yêu.

Cuộc tình vừa mới chớm nở, đơm hoa thì chàng trai đã vội rời xa để bước theo một cuộc tình mới. Một mình chăm lo cho con thơ với biết bao nỗi buồn nhưng đành chấp nhận. Chỉ biết nuối tiếc cho những năm tháng thanh xuân đi qua.

Bài thơ ngắn hay Trung Quốc: Cùng em già đi được không

Những tháng ngày mình cùng nhau gắn bó

Không quá hào nhoáng, không quá lung linh

Tuy có phút yếu lòng, khi thì chới với lạc hướng

Tình duyên mình đẹp như thuở kiếp trước

Giấc mơ son sắt chung lối cả đời

Mình nắm tay thưa chuyện cùng mẹ cha

Bão táp, mưa sa cũng nguyện sẻ chia

Hẹn thề trăm năm vững bền chân tình

Hai con người đã gắn bó với nhau trong một thời gian dài, cũng có lúc yếu lòng, lạc hướng nhưng sau cùng vẫn nắm tay nhau. Ai khi yêu cũng vậy, đều muốn chuyện tình đi đến bến bờ hạnh phúc, được cùng nhau già đi.

Xin cám ơn đất trời và số phận

Đã cho tôi được gặp gỡ chàng

Để từ khi thiếp có được chàng

Đời thiếp đã có bao nhiêu thay đổi

Bao kỷ niệm buồn vui

Hòa quyện lại thành một hồi ức đẹp

Cám ơn gió, cám ơn mây

Cảm ơn ánh Mặt Trời đã chiếu lên Trái Đất

Để từ khi thiếp có được chàng

Thế giới này đã trở nên tươi đẹp

Cùng nhau bôn ba, cùng nhau phiêu bạt

Tháng năm trôi bao say đắm lòng người

Biển có thể cạn, núi có thể mòn

Trời dẫu sập đất bỗng dưng rung chuyển

Tay trong tay ta vẫn hát vang bài ca

Đi khắp muôn nơi và cất cao tiếng hát…

Khi có được chàng, thế giới trở nên tươi đẹp hơn, vì vậy mà cuộc đời của người con gái cũng đổi khác. Hai người ở bên nhau, cùng nhau bôn ba, cùng nhau cất tiếng hát, hạnh phúc biết bao nhiêu.

Các bạn có thể xem những bài thơ hay trên website Thư viện thơ ở rất nhiều lĩnh vực trong cuộc sống như: thơ về tình yêu, thơ về tình bạn, thơ về công việc, thơ về thời gian, thơ về tiền bạc …

Thu Thủy

Bạn đang xem bài viết Đọc Và Cảm Nhận Bài Thơ Bài Thơ Một Mình Được Yêu Thích Nhất Của Nhà Thơ Bùi Giáng / 2023 trên website Anhngucongdong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!