Xem Nhiều 12/2022 #️ Soạn Bài Bình Ngô Đại Cáo Lớp 10 / 2023 # Top 12 Trend | Anhngucongdong.com

Xem Nhiều 12/2022 # Soạn Bài Bình Ngô Đại Cáo Lớp 10 / 2023 # Top 12 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Soạn Bài Bình Ngô Đại Cáo Lớp 10 / 2023 mới nhất trên website Anhngucongdong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

(Soạn văn ) – Anh (Chị) hãy Soạn bài Bình Ngô Đại Cáo lớp 10 . ( Bài soạn của học sinh giỏi trường THPT Phan Bội Châu).

– Tác phẩm viết bằng chữ Hán: Bình Ngô Đại Cáo, ức trai thi tập.

– Tác phẩm viết bằng chữ nôm: Quốc âm Thi tập.

– Ngoài ra còn cuối: ” Dư địa chỉ” là sách địa lí cổ.

– Để lại khối lượng lớn văn chính luận.

– Với tư tưởng chủ đạo, yêu nước, thương dân.

– Tác phẩm văn chính luận đạt tới nghệ thuật mẫu mực.

– Các tác phẩm tiêu biểu: Ức trai thi tập, Quốc âm thi tập.

– Nội dung: Ghi lại chân dung Nguyễn Trãi người anh hùng vĩ đại.

. Lí tưởng cao cả: Hòa quyện nhân nghĩa, yêu nước thương dân.

. Phẩm chất, ý trí của người anh hùng.

. Sự cứng cỏi, thanh cao của người anh hùng.

– Ghi lại chân dung con người trần thế.

+ Tình yêu thiên nhiên, quê hương, gia đình, đất nước.

+ Biết đau thương trước thói đời đỏ đen.

Hoàn cảnh sáng tác: Sau khi quân ta đại thắng nhà Minh. Nguyễn Trãi thừa lệnh Lê Lợi viết đại cáo Bình Ngô.

Thể loại: Cáo, viết theo thể văn biền ngẫu.

Mặt khác lại có sự sáng tạo Nguyễn Trãi.

– Mục đích: Công bố rộng khắp về việc dẹp yên giặc Ngô.

– Vốn là quan niệm của đạo nho, là mối quan hệ tốt đẹp, trên cơ sở tình thương đạo lí.

+ Một mặt, kế thừa, chắt lọc từ của đạo Nho.

+ Mặt khác, đêm đến một nd mới: Nhân nghĩa không chỉ là ” yêu dân” mà còn là ” trừ bạo”.

* Khẳng định chân lí độc lộc, chủ quyền của một dân tộc.

+ Phong tục, tập quán cũng khác.

+ Triều đại từng thời: Lịch sử riêng, chế độ riêng.

+ Cách sử dụng: ” Từ trước, đã lâu, đã chia”, ” đã khác…”

Sự tồn tại, hiển nhiên, vốn có lâu đời.

+ Nghệ thuật so sánh: Cùng với DC lịch sử chặt chẽ.

TL: Nêu nguyên lí chính nghĩa ở phần mở đầu bài cáo làm cơ sở, căn cứ vững chắc triển khai toàn nội dung bài cáo.

– Tố cáo âm mưu xâm lược của kẻ thù.

+ Luận điệu: Phú Trần, giệt Hồ.

+ Thực tế: Thừa cơ gây họa, mượn gió bẻ măng.

+ Hủy hoại môi trường sống.

Nội dung: Khốn khổ, điêu linh.

– Nghệ thuật viết cáo trạng:

+ Sử dụng hình ảnh có tính hình tượng:

+ Giọng văn: Nhân dân, thống thiết, uất hận.

+ Lấy cái vô hạn để diễn tả cái vô hạn ” Độc ác thay…sạch mùi”.

– Câu hỏi tu từ: ” Ai bảo thần nhân chịu được”.

Nỗi căm hờn chất chứa nhân dân.

TL: Bản cáo trạng tội ác được xây dựng trên cơ sở nhân nghĩa và lập trường dân tộc. Vì thế lời văn đanh thép, thống thiết, hùng hồn.

* Khắc họa hình tượng chủ Tướng Lê Lợi.

– Cách xưng hô ” ta đây” khiêm nhường.

– Dựa vào thiên nhiên đánh giá.

– Xuất thân: Chốn hoang dã.

– Căm giặc nước, đau lòng, nhức óc, nếm mật nằm gai, quen ăn vì giận…

– Thiếu người tài ” Tuấn kiệt…mùa thu”.

– Thiếu lương thực, lương hết mấy tuần.

– Trong khi quân địch là lúc đương mạnh.

– Cốt lõi: Sức mạnh đoàn kết.

– Đường nối chiến lược, chiến thuật, linh hoạt.

– Đề cao tư tưởng nhân nghĩa.

– Tư tưởng nhân văn tiến bộ với đương thời.

Nghệ thuật: Nhân hóa, phóng đại.

Khung cảnh chiến trường: ” Ghê gớm… phải mờ”.

– Kết quả: ” Ngày mười tám… cùng kế tự vận”.

– Phía kẻ thù: Ham sống, sợ chết, hèn nhát, thảm bại.

– Kết quả: Trí cùng lực kiệt.

– Nghệ thuật viết đoạn văn: Động từ mạnh, hình ảnh so sánh, câu văn dài ngắn.

– Đối với kẻ thù: Mở đường cứu sinh, cấp ngựa thuyền, lương thực về nước.

– Đối với quan ta: Nghỉ ngơi.

+ Muốn xác định nền thái bình vững chắc.

– Sự kết hợp sức mạnh truyền thống và sức mạnh thời đại.

Soạn Bài Bình Ngô Đại Cáo Ngữ Văn 10 / 2023

Soạn bài Bình Ngô Đại Cáo ngữ văn 10

Vấn đề chung bình ngô đại cáo

Cuối năm 1427, Vương Thông, tên tổng chỉ huy quân đội nhà Minh ở Việt Nam, đã phải mở cửa thành Ðông Quan đầu hàng. Cuộc kháng chiến 10 năm đã kết thúc vẻ vang. Thay mặt vua Lê, Nguyễn Trãi viết bài cáo nhằm tổng kết quá trình kháng chiến và tuyên cáo thành lập triều đại mới.

2. Về tựa đề bài Cáo:

Những quan niệm khác nhau về ý nghĩa của chữ Ngô trong Bình Ngô đại cáo

Ngô: Một cách gọi theo thói quen của người Việt Nam thời đó để chỉ chung người trung Quốc.

Ngô: Một cách gọi của nhân dân để chỉ những tên giặc gian ác,

Ngô: tên vùng đất xuất thân của Chu Nguyên Chương (tức Minh

tàn bạo.

Kiến thức trọng tâm bình ngô đại cáo ngữ văn 10

Nêu luận đề chính nghĩa:

– Luận đề này được xây dựng dựa trên cơ sở mối quan hệ giữa 3 yếu tố: Nhân nghĩa, dân và nước:

– Nhân nghĩa: điếu dân phạt tội, bênh vực cho kẻ khốn cùng, chống lại các thế lực phi nhân.

– Dân: Dân trong tác phẩm là những người thuộc tầng lớp thấp nhất nhưng lại chiếm đa số trong xã hội nông nghiệp thời đó. Ðó là những dân đen, con đỏ, thương sinh, phu phen, manh lệ, những người có vai trò lịch sử quan trọng, góp phần đánh đuổi giặc ngoại xâm và xây dựng đất nước.

Truyền thống lịch sử vẻ vang

+ Nước: Khái niệm nước bao gồm mối quan hệ hữu cơ giữa các yếu tố

Những quan niệm của Nguyễn Trãi trong bài Cáo về Nhân nghĩa, Dân, Nước đều xuất phát từ chính thực tiễn kế thừa phát triển của truyền thống yêu nước, phù hợp với đạo đức truyền thống và hoàn cảnh lịch sử đương thời. Những quan niệm này, so với trước, đã có nhiều biến đổi, phát triển do sự chi phối của hoàn cảnh lịch sử.

Vạch trần tội ác giặc:

Các nhà nghiên cứu xem đoạn văn này là một bản cáo trạng đanh thép tố cáo tội ác khủng khiếp của giặc Minh trong 20 năm trên mảnh đất Ðại Việt.

Ðể đảm bảo vừa tăng cường sức thuyết phục vừa đạt được tính cô đọng, hàm súc của ngôn từ văn chương, Nguyễn Trãi sử dụng đan xen, kết hợp hàihòa giữa những hình ảnh mnag tính chất khái quát với những hình ảnh có tính cu, sinh động.

a. Hình ảnh của Lê Lợi buổi đầu kháng chiến

Tổng kết quá trình kháng chiến:

Tập trung miêu tả hình ảnh Lê Lợi, Nguyễn Trãi đã khái quát toàn vẹn nưng phẩm chất tiêu biểu nhất của con người yêu nước ở thế kỷ XV. Những đặc điểm của con người yêu nước trong văn học thời kỳ này thường có đặc điểm sau.

– Xuất thân bình thường:

Ta đây Núi Lam Sơn dấy nghĩa

Chốn hoang dã nương mình

– Có tấm lòng căn thù giặc sâu sắc:

Ngẫm thù lớn há đội trời

Căm giặc nước thề không cùng sống

– Khởi đầu gặp nhiều khó khăn nhưng luôn có tinh thần vượt khó, kiên trì:

Trời thử lòng trao cho mệnh lớn

Ta gắng chí khắc phục gian nan

– Biết tập hợp, đoàn kết toàn dân: Nhân dân bốn cõi một nhà dựng cần trúc ngọn cờ phất phới Tướng sĩ một lòng phụ tử hòa nước sông chén rượu ngọt ngào

– Biết sử dụng chiến lược, chiến thuật tài tình: Thế trận xuất kỳ lấy yếu chống mạnh

– Biết nêu cao ngọn cờ nhân nghĩa trong mọi hoạt động:

Ðem đại nghĩa để thắng hung tàn

Lấy chí nhân mà thay cường bạo

Có thể nói, Lê Lợi chính là hình ảnh tiêu biểu của những con người yêu nước dám hy sinh quên mình đứng dậy chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập tự do của dân tộc.

– Ở đây, ta không tìm thấy những anh hùng cá nhân trong văn chương trung đại hay trong các tác phẩm anh hùng ca của Hy Lạp cổ đại. Bài Cáo tập trung làm sáng rõ vai trò của một tập thể anh hùng, những người mà trước kia văn học bác học chưa quan tâm đi sâu, khai thác

– Tuy nhiên, đối với tướng giặc, tác giả lại miêu tả đầy đủ, cụ thể từng gương mặt, họ tên, chức tước và tư thế thất bại của từng tên một.

– Cách sử dụng liệt kê ngày tháng thể hiện rõ nhịp độ dồn dập của những trận chiến thắng.

Nhịp thơ dàn trải, trang trọng

Khẳng định thế thịnh suy tất yếu

Tuyên bố hòa bình, xây dựng vương triều mới:

Soạn Bình Ngô Đại Cáo Phần 2 Dễ Hiểu Nhất / 2023

Trong phần 1, Kiến Guru đã có một bài phân tích chi tiết về tác giả của văn bản Bình Ngô đại cáo: anh hùng lịch sử Nguyễn Trãi.

Trong bài này, Kiến Guru sẽ hướng dẫn các bạn soạn Bình Ngô đại cáo phần 2 – phần tác phẩm. Đây là một áng thiên cổ hùng văn, là bản tuyên ngôn độc lập của dân tộc ta, thể hiện sự tự hào và sức mạnh dân tộc trong cuộc chiến với quân xâm lược, để giành lại độc lập tự do cho nước nhà.

I. Soạn Bình Ngô Đại Cáo Phần 2: Kiến thức cơ bản bài Bình Ngô Đại Cáo

1. Hoàn cảnh sáng tác

Tháng 1/1428, dân tộc ta kết thúc công cuộc kháng chiến chống giặc Minh xâm lược và giành thắng lợi. Nguyễn Trãi đã thay nhà vua (Lê Lợi) viết bài cáo này

2. Nội dung cần nắm

Bình Ngô đại cáo là áng thiên cổ hùng văn, là một bản cáo trạng với lập luận chặt chẽ, xác đáng,dẫn chứng hùng hồn đã tố cáo tội ác mà giặc Minh đã gây ra cho dân tộc ta. Dù chúng bạo ngược, gian ác như thế nào thì cũng phải thua lòng nhân nghĩa. Bởi vì theo lẽ trời thì cường bạo chưa bao giờ chiến thắng.

Đại cáo bình Ngô cũng kể lại quá trình chinh phạt gian khổ, nằm gai nếm mật của cuộc kháng chiến, và đồng thời cũng là bản tuyên ngôn độc lập tuyên bố chủ quyền dân tộc, khẳng định sự nghiệp chính nghĩa

3. Nghệ thuật

– Kết cấu: sử dụng linh hoạt kết cấu của thể Cáo

– Lập luận: tư tưởng nhân nghĩa và độc lập dân tộc là cơ sở chân lí để triển khai lập luận. Lí lẽ luôn gắn liền với dẫn chứng thực tiễn.

– Bút pháp nghệ thuật: là sự kết hợp giữa bút pháp trữ tình, tự sự và bút pháp anh hùng ca.

– Hình ảnh giàu sức biểu cảm.

– Sử dụng các biện pháp so sánh, ẩn dụ, điệp từ làm tăng tính hình tượng cho câu văn.

4. Bố cục

Bố cục của Đại cáo bình ngô gồm 4 phần:

Phần 1 (“Việc nhân nghĩa…chứng cứ còn ghi”): tuyên bố lập trường chính nghĩa của cuộc chiến

Phần 2 (“Vừa rồi…Ai bảo thần dân chịu được”): lên án, tố cáo tội ác giặc Minh.

Phần 3 ( “Ta đây…chưa thấy xưa nay”): kể lại quá trình kháng chiến gian khổ.

Phần 4 (phần còn lại): Tuyên bố độc lập, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc.

II. Hướng dẫn soạn Bình ngô đại cáo phần 2 theo chương trình sách giáo khoa

Câu 1: Bố cục của Đại cáo bình Ngô và ý nghĩa của từng phần

Phần 1 (“Việc nhân nghĩa…chứng cứ còn ghi”): tuyên bố lập trường chính nghĩa của cuộc chiến

Phần 2 (“Vừa rồi…Ai bảo thần dân chịu được”): lên án, tố cáo tội ác giặc Minh.

Phần 3 ( “Ta đây…chưa thấy xưa nay”): kể lại quá trình kháng chiến gian khổ và kết quả tất thắng của cuộc khởi nghĩa.

Phần 4 (phần còn lại): Tuyên bố độc lập, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc, khẳng định sự nghiệp chính nghĩa.

Câu 2: Tìm hiểu đoạn mở đầu

a. Nguyễn Trãi đã nêu lên nguyên lí chính nghĩa là chỗ dựa và căn cứ xác đáng để triển khai toàn bộ nội dung bài Cáo. Trong nguyên lí chính nghĩa của Nguyễn Trãi đã nêu lên 2 nội chính:

– Tư tưởng nhân nghĩa

– Chân lí về sự tồn tại độc lập, có chủ quyền của nước Đại Việt

b. Đoạn đầu có ý nghĩa nghĩa như lời tuyên ngôn độc lập bởi vì tác giả đã đưa ra những luận đề xác đáng với nội dung khẳng định độc lập, chủ quyền đất nước.

– Tính chất hiển nhiên vốn có, lâu đời của nước Đại Việt: từ trước, vốn có, đã chia, cũng khác.

– Các yếu tố xác định độc lập của dân tộc:

+ Cương vực lãnh thổ

+ Phong tục tập quán

+ Nền văn hiến lâu đời

+ Lịch sử, triều đại riêng

– Yếu tố văn hiến là yếu tố bản chất nhất, là hạt nhân để xác định chủ quyền dân tộc

– So sánh Đại Việt và Trung Quốc ngang hàng: “mỗi bên xưng đế một phương”

c. Để làm nổi bật niềm tự hào dân tộc, Nguyễn Trãi đã đưa ra những yếu tố căn bản để xác định chủ quyền, độc lập của dân tộc: phong tục tập quán, cương vực lãnh thổ, nền văn hiến lâu đời và thêm nữa là lịch sử riêng, chế độ riêng và “hào kiệt đời nào cũng có”.

Câu 3: Phân tích đoạn 2 Bình Ngô Đại Cáo

a. Tác giả đã tố cáo những âm mưu, thâm độc của kẻ thù:

– Âm mưu: chỉ rõ âm mưu cướp nước của giặc ta, vạch trần luận điệu bịp bợm ” phù Trần diệt Hồ”. Những từ “nhân”, “thừa cơ” trong bản dịch đã góp phần lột trần giọng điệu giả nhân giả nghĩa của quân giặc.

– Hành động: “nướng dân đen”, “vùi con đỏ”, tàn sát, bóc lột, phá hủy môi trường sống của người Đại Việt

Âm mưu thâm độc và tội ác man rợ nhất là xâm lược, giết hại người vô tội một cách

b. Nghệ thuật của đoạn cáo trạng tố giác tội ác kẻ thù:

– Dùng hình tượng để diễn tả tội ác kẻ thù

– Liệt kê liên tiếp và hàng loạt tội ác của kẻ thù

– Giọng văn đầy uất hận, sôi sục đồng thời cũng diễn tả niềm thương cảm, nghẹn ngào

– Dùng cái vô hạn ( trúc Nam Sơn) để nói cái vô hạn ( tội ác của giặc)

Câu 4: Tìm hiểu đoạn 3

a. Giai đoạn đầu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Buổi đầu của cuộc khởi nghĩa gặp muôn vàn khó khăn:

– Thiếu nhân tài, thiếu quân lương nghiêm trọng

– Kẻ thù có lực lượng mạnh và cực kì hung bạo

Mặc dù vậy nhưng ý chí, lòng quyết tâm, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, nghĩa quân Lam Sơn đã từng bước lớn mạnh và giành được nhiều chiến thắng quan trọng.

Trong đoạn này cũng tập trung khắc họa hình tượng vị tướng Lê Lợi: là người có xuất thân bình thường, nhưng có lòng căm thù giặc sâu sắc, có hoài bão lớn và quyết tâm cao để thực hiện lí tưởng. Nguyễn Trãi đã khắc họa Lê Lợi bằng cảm hứng anh hùng và truyền thống dân tộc.

b. Tái hiện giai đoạn phản công thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Trận Bồ Đằng sấm chớp vang dậy

Miền Trà Lân trúc chẻ tro bay

Trần Trí, Sơn Thọ nghe hơi mất vía

Tây Kinh quân ta chiếm lại

Đông Đô đất cũ thu về

Trận Chi Lăng

Trận Mã An

…..

Nghệ thuật của đoạn cáo trạng:

– Sử dụng bút pháp nghệ thuật đậm chất anh hùng ca

– Động từ mạnh liên kết với nhau thành những chuyển rung dồn dập, thể hiện khí thế chiến thắng của ta và sự thất bại của địch

– Câu văn khi dài khi ngắn, biến hóa linh hoạt

– Phép liệt kê trùng điệp, gợi lên âm thanh giòn giã, hào hùng như sóng triều dâng lớp lớp

Câu 5: Tìm hiểu đoạn kết Bình Ngô Đại Cáo

Ở đoạn cuối, giọng văn trở nên nghiêm trang và trịnh trọng hơn với lời tuyên bố độc lập.Bởi vì đây là lời tuyên bố hào hùng và trịnh trọng về nền độc lập, tự do của dân tộc. Cuối cùng hòa bình đã được lặp lại, giang sơn đã thu về một mối

Trong lời tuyên bố độc lập và chủ quyền của dân tộc, Bình Ngô đại cáo cũng đồng thời nêu lên bài học lịch sử: Để có được chiến thắng vang dội như vậy là nhờ vào truyền thống ngàn đời ” nhờ trời đất tổ tông khôn thiên ngầm giúp đỡ” và sức mạnh, ý thức tự tôn của dân tộc. Ý nghĩa của bài học lịch sử là nhắc nhở chúng ta luôn nhớ về cội nguồn,nhớ về những công lao dựng nước và giữ nước của lịch sử

Câu 6: Giá trị nội dung và nghệ thuật tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo

– Giá trị nội dung: Đại cáo Bình Ngô là áng thiên cổ hùng văn thể hiện rõ hào khí một thời đại oai hùng của toàn dân tộc

– Giá trị nghệ thuật: sử dụng các biện pháp so sánh, ẩn dụ, điệp từ làm tăng tính hình tượng của câu văn

Đây là những nội dung cơ bản mà các em học sinh cần phải nắm khi soạn văn Bình ngô đại cáo.

Đừng quên tải ngay Ứng dụng Kiến Guru để học trực tuyến mọi lúc mọi nơi. Các bài giảng trên Kiến Guru được thực hiện dưới dạng video và hình ảnh sinh động, giúp bạn dễ dàng ghi nhớ bài học hơn đó. Điều đặc biệt hơn nữa là sau mỗi bạn học Kiến sẽ có infographic tổng quan bài học, để giúp các bạn hệ thống kiến thức sau buổi học.

Cậu Bé 10 Tuổi Đọc Vanh Vách Bình Ngô Đại Cáo / 2023

‘Sát nhân’ UFC siết cổ cực hiểm khiến đối thủ ngất lịm

TPO – Ở cuộc chạm trán với Jake Kozorosky tại sự kiện LFA 115 diễn ra vào cuối tháng 9 vừa qua, võ sĩ Lucas Clay đã có pha siết cổ cực kỳ hiểm hóc khiến đối thủ ngất lịm để giành chiến thắng knock-out.

Đá vào đầu đối thủ như sút bóng, võ sĩ Mỹ giành chiến thắng knock-out sau 25 giây

TPO – Ở cuộc chạm trán với Chad Johnson tại sự kiện LFA 115 diễn ra ở Wisconsin, Mỹ, võ sĩ Jordan Heiderman đã có một pha ra đòn cực kỳ đáng sợ để giành chiến thắng knock-out sau 25 giây thi đấu.

Tâm sự của những nữ ‘chiến binh’ từ Hà Nội vào điểm nóng điều trị COVID-19 ở TPHCM

TPO – Gần một tháng qua, nhiều nhân viên y tế từ Hà Nội tình nguyện vào TPHCM điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19. Phải rời xa gia đình, xa con cái cả tháng trời với nỗi nhớ nhà da diết nên mỗi người đều cố gắng hết sức với hy vọng TPHCM sớm đẩy lùi dịch bệnh. 

Ra đòn dũng mãnh, võ sĩ UFC khiến ‘Nhà ảo thuật’ cúi đầu nhận thua

TPO – Ở cuộc chạm trán với võ sĩ có biệt danh “Nhà ảo thuật” – Marlon Moraes, tại sự kiện UFC 266 diễn ra vào rạng sáng nay (26/9 giờ Việt Nam), võ sĩ Merab Dvalishvili đã có loạt ra đòn cực kỳ chất lượng để giành chiến thắng knock-out.

Võ sĩ Mỹ tung cú ‘vô ảnh cước’ cực mạnh hạ knock-out đối thủ sau 49 giây

TPO – Chỉ sau 49 giây thi đấu, Josh Silveira đã đánh bại đối thủ Tee Cummins bằng một cú đá cực nhanh và mạnh trúng vào đầu.

Hành trình vượt ‘cửa tử’ của bệnh nhân chạy thận mắc COVID-19

TPO – Hàng chục bệnh nhân vừa bị bệnh suy thận mạn vừa mắc COVID-19 đang ngày đêm được đội ngũ y bác sĩ tại khoa hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn nỗ lực chăm sóc, điều trị. Kể từ khi trở thành Bệnh viện Điều trị COVID-19, nơi đây tiếp nhận cả trăm ca bệnh nhân COVID-19 nặng kèm chạy thận nhân tạo nên y bác sĩ làm việc vất vả không kể ngày đêm. 

Võ sĩ Brazil tung loạt 15 cú đấm và đòn chỏ hạ đo ván đối thủ

TPO – Sau khi tung ra một cú đấm móc cực mạnh và chính xác khiến Mark Lemminger bị choáng, Neiman Gracie liền bồi thêm 14 cú đấm cùng đòn chỏ để hạ knock-out đối thủ.

Xót xa cảnh vợ mất vì COVID-19 sau sinh, chồng một mình nuôi hai con thơ

TPO – Cả gia đình mắc COVID-19 khi vợ đang mang thai tuần thứ 27, khi mỗi người đang cách ly một nơi thì anh Phan Văn Phúc, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM đau đớn nhận tin vợ mất vì COVID-19 sau khi mổ sinh con gái thứ 2. Hoàn cảnh gia đình đã khó khăn giờ càng thêm túng quẫn khi anh phải nghỉ việc để chăm con.

Võ sĩ Mỹ tung đòn ‘trăn siết cổ’ cực hiểm khiến đối thủ xin đầu hàng

TPO – Cú siết cổ của AJ Dobson đã khiến Hashem Arkhagha không thể chống cự và đành phải ra dấu hiệu xin đầu hàng.

Bạn đang xem bài viết Soạn Bài Bình Ngô Đại Cáo Lớp 10 / 2023 trên website Anhngucongdong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!