Top 7 # Giáo Án Bài Thơ Mẹ Và Con 4 Tuổi Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 2/2023 # Top Trend | Anhngucongdong.com

Giáo Án Mầm Non Lớp 4 Tuổi

– Trẻ hiểu nội dung, nhớ tên bài hát, tên tác giả bài hát: Chú bộ đội của tác giả: Hoàng Hà.

– Trẻ biết vận động các động tác múa minh họa và biết vỗ theo nhịp, tiết tấu chậm, theo phách mạnh, nhẹ bài hát: Chú bộ đội.

– Trẻ biết cách chơi trò chơi và hứng thú tham gia trò chơi: Ai nhanh nhất.

– Trẻ hát rõ lới, hát đúng nhạc, đúng nhịp điệu bài hát: Chú bộ đội

– Luyện phát triển kỹ năng cảm thụ âm nhạc, kỹ năng múa sáng tạo, phát triển thính giác và phản xạ nhanh nhẹn qua trò chơi: Ai nhanh nhất.

– Trẻ biết ơn yêu quí kính trọng chú bộ đội.

– Giáo dục trẻ có ý thức học tập, yêu thích ca hát – vận động, yêu cái đẹp

TRường mn giai xuân ii Giáo án: THI GIÁO VIấN GIỎI cấp trường Người dạy: PHạM THị HOA Ngày dạy: 22 / 11/ 2011 Đối tượng: Lớp mẫu giáo nhỡ Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ Âm nhạc: TT: CH - Vđ: Chú bộ đội NDKH: NH: Cháu thương chú bộ đội TCÂN: Ai nhanh nhất I - Mục đích yêu cầu: 1. Kiến thức: - Trẻ hiểu nội dung, nhớ tên bài hát, tên tác giả bài hát: Chú bộ đội của tác giả: Hoàng Hà. - Trẻ biết vận động các động tác múa minh họa và biết vỗ theo nhịp, tiết tấu chậm, theo phách mạnh, nhẹ bài hát: Chú bộ đội. - Trẻ biết cách chơi trò chơi và hứng thú tham gia trò chơi: Ai nhanh nhất. 2. Kỹ năng: - Trẻ hát rõ lới, hát đúng nhạc, đúng nhịp điệu bài hát: Chú bộ đội - Luyện phát triển kỹ năng cảm thụ âm nhạc, kỹ năng múa sáng tạo, phát triển thính giác và phản xạ nhanh nhẹn qua trò chơi: Ai nhanh nhất. 3. Giáo dục: - Trẻ biết ơn yêu quí kính trọng chú bộ đội. - Giáo dục trẻ có ý thức học tập, yêu thích ca hát - vận động, yêu cái đẹp 4. Tích hợp: PTNT: Số lượng KPKH: Chú bộ đội. PTNN: Thơ: Chú bộ đội hành quân trong mưa. II - Chuẩn bị: - Bài giảng điện tử về hình ảnh các chú bộ đội. - Đàn ghi nhạc 2 bài hát: Chú bộ đội, cháu thương chú bộ đội. - Đĩa nhạc có lời bài hát cháu thương chú bộ đội - Súng, xắc xô, thanh phách, vòng thể dục đủ cho trẻ III - Cách tiến hành: Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ * ổn định tổ chức: (1 - 2 phút) - Cho trẻ ngồi xung quanh cô - Trẻ đọc bài thơ: Chú bộ đội hành quân trong mưa. - Trò chuyện cùng trẻ về nội dung bài thơ. + Hoạt động 1: Giới thiệu: Cho trẻ xem 1 số hình ảnh về chú bộ đội trên máy tính. - Các con xem hình ảnh về ai? - Các chú bộ đội đang làm gì? - Nhạc sỹ Hoàng hà rất yêu quí các chú bộ đội đã sáng tác lên 1 bài hát rất hay về chú bộ đội. + Hoạt động 2: Ca hát - vận động: ( 12 - 14 phút) + Ca hát: - Cô hát lần 1 - Hỏi tên bài hát tên tác giả? - Cho cả lớp hát 1 lần. - Cho trẻ tập làm 1 số động tác của chú bộ đội đi về chỗ ngồi. - Cho trẻ hát to nhỏ 1 lần. + Vận động: - Bài hát không chỉ hay bởi giai điệu và lời ca mà sẽ hấp dẫn hơn nếu có động tác múa minh họa. - Để hay hơn và sinh động hơn mời 3 tổ có những cách vận động khác nhau. - Cho 1 tổ vỗ xắc xô theo nhịp 2 / 4. - Cho 1 tổ gõ phách mạnh nhẹ - Cho 1 tổ vỗ tay theo tiết tấu chậm. - Cho cả lớp đứng dậy cô làm tín hiệu trẻ chuyển đội hình hai vòng tròn trong và ngoài. - Cho một nhóm bạn trai và bạn gái múa minh họa. - Ai có cách vận động nào hay hơn lên biểu diễn cho cả lớp xem. - Cho cá nhân múa sáng tạo. - Sau mỗi lần hát múa vận động cô chú ý sữa sai cho trẻ. - Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả? - Giáo dục trẻ luôn biết ơn các chú bộ đội. + Hoạt động 3: Nghe hát: Cháu thương chú bộ đội (5 - 6 phút) - Cô hát lần 1 rõ lời có nhạc. - Hỏi trẻ tên bài hát tên tác giả? - Giảng nội dung. - Cô hát kêt hợp múa minh họa - Lần 3: Cô mời hai trẻ lên hát múa minh họa. - Giáo dục trẻ biết ơn các chú bộ đội. + Hoạt động 4: Trò chơi âm nhạc: Ai nhanh nhất (4 - 5 phút) - Cô giới thiệu trò chơi: Ai nhanh nhất. - Cách chơi: Cô có những chiếc vòng thể dục để chơi trò chơi. - Trẻ vừa đi xung quanh những chiếc vòng vừa hát khi nghe hiệu lệnh xắc xô trẻ nhảy nhanh vào vòng. - Luật chơi: Trẻ nào chưa nhảy nhanh vào vòng thì trẻ đó thua cuộc thì phải nhảy lò cò 1 vòng. + Kết thúc: Cho trẻ làm chú bộ đội đi ra sân. - Trẻ ngồi xung quanh cô. - Trẻ đọc thơ. - Trẻ trò chuyện cùng cô. - Về các chú b ộ đội. - Trẻ kể. - Trẻ chú ý lắng nghe. - Trẻ trả lời. - Trẻ làm động tác chú bộ đội. - Trẻ chú ý lắng nghe. - 1 tổ vỗ xắc xô. - 1 tổ vỗ phách. - 1 tổ vỗ tiết tấu chậm. - Trẻ chuyển đội hình theo hiệu lệnh. - Nhóm bạn trai và bạn giá vận động. - 1 cháu múa sáng tạo - Trẻ trả lời. - Trẻ chú ý lắng nghe - Trẻ trả lời - Trẻ chú ý lắng nghe - 2 Trẻ múa cùng cô. - Trẻ chú ý lằng nghe. - Trẻ tham gia chơi theo nhóm. - Trẻ làm chú bộ đội đi ra sân.

Giáo Án Tập Đọc 4: Mẹ Ốm

1 Đọc rành mạch trôI chảy ;bước đầu biết đọc diễn cảm 1,2 khổ thơ với giọng nhẹ nhàng,tinh cảm

2. Hiểu ý nghĩa của bài : Tình cảm yêu thương sâu sắc, sự hiếu thảo, lòng biết ơn của bạn nhỏ với người bạn bị ốm.

3. Học thuộc lòng ít nhất một khổ thơ trong bài.

Bảng phụ viết sẵn nội dung câu, khổ thơ cần hướng dẫn HS đọc.

III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:

TẬP ĐỌC: MẸ ỐM I. MỤC TIÊU: 1 §äc rµnh m¹ch tr"I ch¶y ;b­íc ®Çu biÕt ®äc diƠn c¶m 1,2 khỉ th¬ víi giäng nhĐ nhµng,tinh c¶m 2. Hiểu ý nghĩa của bài : Tình cảm yêu thương sâu sắc, sự hiếu thảo, lòng biết ơn của bạn nhỏ với người bạn bị ốm. 3. Học thuộc lòng Ýt nhÊt mét khỉ th¬ trong bµi. Bảng phụ viết sẵn nội dung câu, khổ thơ cần hướng dẫn HS đọc. III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: Giáo viên Học sinh 1. Kiểm tra bài cũ: - 2 HS nối tiếp nhau đọc bài Dế mèn bênh vực kẻ yếu, trả lời câu hỏi về nội dung bài đọc. - Nhận xét cho điểm HS. 2. Bài mới: Giới thiệu bài: Hôm nay các em học bài thơ Mẹ ốm của Trần Đăng Khoa. Hướng dẫn luyện đọc : - Đọc từng khổ thơ. - LuyƯn ®äc tõ:khÐp láng,TruyƯn KiỊu - Gi¶I nghÜa tõ -LuyƯn ®äc theo cỈp. Gv ®äc mÉu Hướng dẫn HS tìm hiểu bài : §o¹n 1:3 khỉ th¬ ®Çu -Bµi th¬ cho chĩng ta biÕt chuyƯn g×? 1, Yêu cầu HS đọc 2 khổ thơ đầu, trả lời câu hỏi: Em hiểu những câu thơ sau muốn nói điều gì? " Lá trầu khô giữa cơi trầu... Ruộng vườn vắng mẹ cuốc cày sớm trưa." - Yêu cầu HS đọc khổ thơ 3, trả lời câu hỏi: Sự quan tâm chăm sóc của xóm làng đối với mẹ của bạn nhỏ được thể hiện qua những câu thơ nào? ý 1:Sù quan t©m ch¨m sãc cđa bµ con xãm lµng khi mĐ b¹n nhá bÞ èm. §o¹n 2:4khỉ th¬ cuèi. - Những câu thơ nào trong bài thơ bộc lộ tình yêu thương sâu sắc của bạn nhỏ đối với mẹ? ý2:-T×nh c¶m yªu th­¬ng,sù hiÕu th¶o cđa b¹n nhá ®èi víi mĐ. Néi dung:T×nh c¶m yªu th­¬ng s©u s¾c ,sù hiÕu th¶o vµ lßng biÕt ¬n cđa b¹n nhá ®èi víi ng­êi mĐ bÞ èm. Hướng dẫn HS đọc diễn cảm và học thuộc lòng bài thơ : * Hướng dẫn HS đọc diễn cảm + Chuyển giọng linh hoạt : từ trầm, buồn khi đọc khổ thơ 1, 2 ; đến lo lắng khi đọc khổ 3 ; vui hơn khi mẹ đã khoẻ, em diễn trò cho mẹ xem khổ thơ 4, 5 ; thiết tha ở khổ thơ 6, 7. - Đọc diễn cảm khổ thơ 1, 2. - Yêu cầu HS đọc diễn cảm. GV theo dõi, uốn nắn. - Thi đọc diễn cảm * Hướng dẫn HS học thuộc lòng: - Chọn khổ thơ 4, 5. - Tổ chức cho HS thi đọc thuộc lòng từng khổ thơ, cảø bài thơ. - 2 HS nối tiếp nhau đọc . - Lắng nghe - Nối tiếp nhau đọc từng khổ thơ. Thực hiện theo yêu cầu của GV. 2, Đọc thầm trả lời câu thơ:... Nèi tiÕp nªu - Cả lớp theo dõi. - Luyện đọc diễn cảm đoạn văn theo cặp. - Một vài HS thi đọc diễn cảm trước lớp. - Nhẩm thuộc lòng bài thơ. - Thi đọc thuộc lòng theo hướng dẫn của GV. 3. Củng cố, dặn dò: - Em hãy nêu ý nghĩa của bài thơ? (Tình cảm yêu thương sâu sắc, sự hiếu thảo, lòng biết ơn của bạn nhỏ đối với người mẹ bị ốm). - Về nhà tiếp tục học thuộc lòng bài thơ. Chuẩn bị học phần tiếp theo của truyện Dế Mèn bênh vực kẻ yếu. - Nhận xét tiết học.

Tài liệu đính kèm:

Tap doc Me chúng tôi

Giáo Án Lớp Nhỡ Thơ Gà Mẹ Đếm Con

– Các con vừa hát bài hát gì ? Mèo và chó là con vật sống ở đâu ?( trong gia đình) nuôi chúng có lợi ích ǵ? Khi tiếp xúc với con vật xong ta phải làm ǵ?

– Ngoài con mèo chó ra, các con còn biết con vật nuôi nào nữa ?(trẻ kể)

Gọi người đến lấy ? l con gì?

– Bài thơ nói về gà mẹ đếm con, gà mẹ đang đếm con bỗng có hạt nắng bé xíu gà con tưởng là hạt gạo liền tranh nhau nhặt. Nên gà mẹ sợ con chạy lạc mất nên liền chạy theo và phải đếm lại

– Cô đọc diễn cảm lần 3 kèm tranh.

– Cho cả lớp đọc thơ theo cô 2 lần.

– Mời từng tổ 1 lần , nhóm 2,3 lần , cá nhân lên đọc thơ,

Sau đó mời trẻ khá lên đoc mỗi bạn 1 câu cho đến hết bài thơ. Cô chú ư lắng nghe và sửa sai cho trẻ.

– Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì? Của tác giả nào?

– Gà mẹ đang làm gì? (trẻ trả lời theo suy nghĩ)

– Gà con thấy gì mà cả đàn chạy tranh nhau nhặt?

– Gà con mới nở có được gà mẹ chăm sóc không? Vì sao? Con có biết thức ăn của gà là ǵ không? Nhà con nuôi con vật nào? Nuôi gà có lợi ích ǵ?

– Nếu như nhà con có nuôi gà, gà bị lạc con phải làm ǵ?

– Con có thể đặt tên mới cho bài thơ này không?

– Giáo dục: Ở gia đ́nh ḿnh có nuôi gà, vịt, chó… ta phải chăm sóc chúng, cho chúng ta, vệ sinh chuồng trại, kh ông được đánh chúng. Khi tiếp xúc với con vật phải rửa tay bằng xà pḥng để pḥng bệnh cúm gà.

Luật chơi: trong thời gian 1 bản nhạc đội nào có nhiều trứng hơn th́ được khen. Mỗi lần lấy 1 trứng, khi chuyển trứng nếu làm rơi trứng th́ chuyền lại từ đâu.

Cách chơi: Chia trẻ làm 2 đội có số lượng trẻ bằng nhau, trong một bản nhạc đôi nào chuyển được nhiều trứng và nhanh th́ đội đó được khen.

Giáo Án Tập Đọc 4

1. Đọc trôi chảy, lưu loát 2 bài thơ.Đọc đúng nhịp thơ.

– Biết đọc diễn cảm 2 bài thơ với giọng đọc diễn cảm phù hợp: giọng ngân nga thể hiện tâm trạng ung dung, thư thái , hào hứng lạc quan của Bác trong mọi hoàn cảnh.

2. Hiểu ý nghĩa các từ ngữ trong bài và nội dung hai bài thơ đó: Ca ngợi tinh thần lạc quan và yêu đời, yêu cuộc sống bất chấp mọi hoàn cảnh khó khăn của Bác.

– Từ đó khâm phục, kính trọng và học tập Bác: luôn yêu đời, không nản chí trước khó khăn.

– Học thuộc lòng 2 bài thơ.

II. ĐỒ DÙNG- DẠY HỌC:

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC.

Tập đọc Tiết 64: Ngắm trăng - không đề i. mục tiêu tiết học: 1. Đọc trôi chảy, lưu loát 2 bài thơ.Đọc đúng nhịp thơ. - Biết đọc diễn cảm 2 bài thơ với giọng đọc diễn cảm phù hợp: giọng ngân nga thể hiện tâm trạng ung dung, thư thái , hào hứng lạc quan của Bác trong mọi hoàn cảnh. 2. Hiểu ý nghĩa các từ ngữ trong bài và nội dung hai bài thơ đó: Ca ngợi tinh thần lạc quan và yêu đời, yêu cuộc sống bất chấp mọi hoàn cảnh khó khăn của Bác. - Từ đó khâm phục, kính trọng và học tập Bác: luôn yêu đời, không nản chí trước khó khăn. - Học thuộc lòng 2 bài thơ. II. Đồ dùng- dạy học: III. Các hoạt động dạy và học. Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. Kiểm tra bài cũ. Vương quốc vắng nụ cười. - Gọi 4 học sinh đọc bài đọc và trả lời câu hỏi cuối bài theo cách phân vai và trả lời câu hỏi trong SGK. B. Dạy bài mới. 1. Giới thiệu bài. Gv giới thiệu và ghi tên bài. 2. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài. Bài 1: Ngắm trăng. a) Luyện đọc: Gọi Học sinh tiếp nối nhau đọc bài mỗi em đọc một lượt toàn bài.( khoảng 2 dãy) - GV nghe, kết hợp sửa lỗi phát âm, ngắt nghỉ hơi. * Giải nghĩa từ: hững hờ - Gọi 1 học sinh đọc chú giải sau bài đọc về xuất xứ của bài thơ. Giáo viên giới thiệu thêm về tập thơ Nhật kí trong tù - Giáo viên đọc diễn cảm bài thơ: giọng đọc ngân nga, thư thái. b) Tìm hiểu bài. Yêu cầu Học sinh đọc thành tiếng, đọc thầm bài thơ, trả lời các câu hỏi? - Bác Hồ ngắm trăng trong hoàn cảnh như thế nào? ? Hình ảnh nào nói lên tình cảm gắn bó giữa Bác Hồ với trăng? - Qua bài thơ, em học được điều gì ở bác Hồ? * Bài " Ngắm trăng" nói về tình cảm yêu trăng của Bác trong hoàn cảnh rất đặc biệt. Bị giam cầm trong ngục tù mà bác vẫn say mê ngắm trăng, thấy trăng như một người bạn tâm tình. Bài thơ cho thấy phẩm chất cao đẹp của Bác: luôn lạc quan, yêu đời ngay cả trong những hoàn cảnh tưởng chừng như không thể lạc quan được. c) Đọc diễn cảm. - Giáo viên đọc mẫu bài thơ. Giọng đọc ngân nga, thư thái, vui vẻ. Bài 2: Không đề a. Luyện đọc -Gọi Học sinh tiếp nối nhau đọc; mỗi học sinh đọc một lượt toàn bài.( khoảng 2 dãy) - GV nghe, kết hợp sửa lỗi phát âm, ngắt nghỉ hơi.; Giải nghĩa thêm từ: Ngàn; rừng ( chim ngàn_ chim rừng). - Giáo viên đọc diễn cảm bài thơ: giọng vui, ngân nga. b.Tìm hiểu bài: - Bác Hồ sáng tác bài thơ trong hoàn cảnh như nào? từ ngữ nào cho biết điều đó? - Gv nói thêm về thời kỳ này. -Tìm những hình ảnh nói lên lòng yêu đời và phong thái ung dung của Bác? c) Hướng dẫn đọc diễn cảm và học thuộc lòng bài thơ. *Chú ý cách đọc ngắt giọng và nhấn giọng bài thơ. C. Củng cố- dặn dò: + Hai bài thơ nói lên điều gì về Bác Hồ? - Gv nhận xét tiết học. -Yêu cầu học sinh về nhà học thuộc lòng 2 bài thơ. - 4 học sinh đọc bài đọc và trả lời câu hỏi HS mở SGK Học sinh tiếp nối nhau đọc bài mỗi em đọc một lượt toàn bài. - 1 học sinh đọc - HS nghe. -HS trả lời - Nhiều học sinh luyệnđọc. - Học sinh thi học thuộc lòng bài thơ. -Học sinh tiếp nối nhau đọc -HS trả lời - HS nhẩm HTL bài thơ. - Thi đọc thuộc lòng bài thơ. Tập đọc Tiết 63: Vương quốc vắng nụ cười i. mục tiêu tiết học: Đọc trôi chảy toàn bài. Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng chậm rãi, nhấn giọng những từ ngữ miêu tả sự buồn chán, âu sầu của vương quốc nọ vì thiếu tiếng cười. Đoạn cuối đọc với giọng nhanh hơn, háo hức, hi vọng. Biết đọc phân biệt lời các nhân vật trong truyện ( người dẫn chuyện, vị đại thần, viên thị vệ, nhà vua.). 2. Hiểu ý nghĩa các từ ngữ trong bài. - Hiểu nội dung phần đầu câu chuyện: Cuộc sống thiếu tiếng cười sẽ vô cùng tẻ nhạt, buồn chán. II- Đồ dùng dạy học - Bảng phụ ghi câu, đoạn cần luyện đọc. III- Hoạt động dạy - học chủ yếu Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. Kiểm tra bài cũ Đọc bài : Con chuồn chuồn nước và trả lời câu hỏi 1, 2, 3 , nêu ý nghĩa của bài. + GV đánh giá, cho điểm. B.Bài mới: 1-Giới thiệu bài: - GV giới thiệu chủ điểm mới và bài học 2. Hướng dẫn HS luyện đọc và tìm hiểu bài: Luyện đọc: + Đọc từng đoạn Có thể chia bài làm 3 đoạn để đọc. Đoạn 1: Từ đầu đến chuyên về môn cười Đoạn 2: Tiếp theo đến nhưng không vào. Đoạn 3: Còn lại + Gọi HS nối nhau đọc 3 đoạn cho đến hết bài. (3 lượt) GV nghe kết hợp sửa lỗi phát âm, ngắt nghỉ hơi Từ khó đọc: rầu rĩ, ỉu xìu, cười sằng sặc. + GV đọc mẫu toàn bài. c)Tìm hiểu bài Yêu cầu HS đọc thầm, TLCH -Tìm những chi tiết cho thấy cuộc sống ở vương quốc nọ rất buồn . -Vì sao cuộc sống ở vương quốc ấy buồn chán như vậy? - Nhà vua đã làm gì để thay đổi tình hình? Kết quả ra sao? + Điều gì bất ngờ xảy ra ở phần cuối đoạn này? +Thái độ của nhà vua như thế nào khi nghe tin đó? + Câu chuyện muốn nói với em điều gì? c) Hướng dẫn đọc diễn cảm -GV đọc diễn cảm bài văn: Đoạn 1,2 đọc chậm rãi, nhấn giọng ở các từ ngữ tả sự buồn chán của vương quốc vắng nụ cười, sự thất vọng của mọi người. + GV treo bảng phụ đã chép sẵn đoạn văn cần luyện đọc. Vị đại thần vừa xuất hiện đã vội rập đầu, /tâu lạy:// Muôn tâu bệ hạ,/ thần xin chịu tội.// Thần đã cố gắng hết sức nhưng học không vào.// Các quan nghe vậy ỉu xìu,/ còn nhà vua thì thở dài sườn sượt.// Không khí của triều đình thật ảo não.// Đúng lúc đó, / một vên thị vệ hớt hải chạy vào:// Tâu bệ hạ!// Thần vừa tóm được một kẻ đang cười sằng sặc ngoài đường.// Dẫn nó vào! -GV cho điểm 2, 3 em đọc tiến bộ nhất để động viên. C.Củng cố, dặn dò GV nhận xét tiết học + 2 HS đọc bài . Mỗi HS đọc một đoạn, lần lượt trả lời các câu hỏi. + Cả lớp nhận xét. HS mở SGK - HS đánh dấu SGK + HS nối nhau đọc 3 đoạn cho đến hết bài. - HS nghe + Mặt trời không muốn dậy. +Chim không muốn hót. +Hoa trong vườn chưa nở đã tàn. +Gương mặt mọi người rầu rĩ, héo hon. +Gió thở dài trên những mái nhà. Vì cư dân ở đó không ai biết cười). +Vua cử một viên đại thần đi du học ở nước ngoài, chuyên về môn cười cợt. + Sau một năm, viên đại thần trở về, xin chịu tội vì đã gắng hết sức nhưng học không vào.Các quan nghe vậy ỉu xìu, còn nhà vua thì thở dài. Không khí triều đinh trở nên ảo não. + Bắt được một kẻ đang cười sằng sặc ngoài đường + Vua phấn khởi cho gọi người đó vào. - Vài HS phát biểu HS nghe, nêu cách đọc. + 2 HS đọc đoạn văn. + Nhiều HS đọc diễn cảm câu,đoạn văn. + Nhiều học sinh luyện đọc diễn cảm đoạn văn trên. + HS thi đọc diễn cảm trước lớp. Cả lớp và GV nhận xét.