Top 17 # Ý Nghĩa Truyện Cổ Tích Sơn Tinh Thủy Tinh / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 12/2022 # Top Trend | Anhngucongdong.com

Truyện Cổ Tích Sơn Tinh Thủy Tinh / 2023

Sơn Tinh – Thủy Tinh là một truyền thuyết nổi tiếng, lý giải về hiện tượng lũ lụt và chống lại lũ lụt hàng năm của người Việt Nam xa xưa. Mời các bạn và các em cùng đọc truyện cổ tích Sơn Tinh Thủy Tinh.

Nghe Audio Truyện Sơn Tinh Thủy Tinh

SƠN TINH THỦY TINH

Vua Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái tên gọi là Mỵ Nương, sắc đẹp tuyệt trần. Mỵ Nương được vua cha yêu thương rất mực. Nhà vua muốn kén cho nàng một người chồng thật xứng đáng.

Một hôm có hai chàng trai đến xin ra mắt nhà vua để cầu hôn. Một người ở vùng núi Ba Vì, tuấn tú và tài giỏi khác thường: chỉ tay về phía đông, phía đông biến thành đồng lúa xanh, chỉ tay về phía tây, phía tây mọc lên hàng dãy núi. Nhân dân trong vùng gọi chàng là Sơn Tinh. Còn một người ở mãi tận miền biển Đông tài giỏi cũng không kém: gọi gió, gió đến, vẫy tay ra phép thì nước ào ào dâng lên cao, thuồng luồng, ba ba, nổi lên đầy trên mặt nước. Chàng này tên gọi là Thủy Tinh.

Một người là chúa của miền non cao, một người là chúa của vùng nước thẳm, cả hai đều xứng đáng làm rể vua Hùng cả. Hùng Vương băn khoăn không biết nhận lời ai, từ chối ai. Nhà vua cho mời các quan lạc hầu vào bàn mà vẫn không tìm được kế hay. Cuối cùng, Hùng Vương phán rằng:

– Hai người đều vừa ý ta cả, nhưng ta chỉ có một người con gái, biết gả cho người nào? Ngày mai, nếu ai đem đồ sính lễ đến đây trước: một trăm ván cơm nếp, hai trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, thì được rước dâu về.

Hôm sau, bầu trời vừa hửng sáng, Sơn Tinh đã mang lễ vật đến trước, xin Vua Hùng gả công chúa Mị Nương. Vua Hùng rất hài lòng nên đã gả công chúa cho Sơn Tinh. Thủy Tinh đến sau, không lấy được vợ, đùng đùng nổi giận, đem quân đuổi theo, một hai đòi cướp lại Mỵ Nương.

Thủy Tinh hô mưa, gọi gió, làm thành dông bão đùng đùng rung chuyển cả đất trời, dâng nước sông lên cuồn cuộn tiến đánh Sơn Tinh. Nước ngập lúa, ngập đồng rồi ngập nhà, ngập cửa.

Sơn Tinh không hề nao núng, dùng phép màu bốc từng quả đồi, di từng dãy núi chặn đứng dòng nước lũ. Nước dâng lên cao bao nhiêu, Sơn Tinh lại làm cho đồi, núi mọc cao lên bấy nhiêu. Hai bên đánh nhau ròng rã mấy tháng trời liền, cuối cùng Thủy Tinh đuối sức phải rút quân về.

Từ đó, oán ngày càng thêm nặng, thù ngày càng thêm sâu, không năm nào Thủy Tinh không làm mưa làm bão, dâng nước lên đánh Sơn Tinh và lần nào Thủy Tinh cũng thua, phải bỏ chạy.

Hết truyện

Bàn thêm: Những lễ vật Vua Hùng đưa ra tất cả đều là sản vật trên đất liền cho thấy nhà Vua đã ngầm ý gả con gái mình cho Sơn Tinh. Bởi thế cho nên Thủy Tinh mới giận dữ như vậy.

Sơn Tinh, Thủy Tinh / 2023

Truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh

[alert style=”danger”]

Sơn Tinh, Thủy Tinh là câu chuyện truyền thuyết đặc sắc của dân tộc ta mang màu sắc của một truyện thần thoại.

Qua truyện này, người xưa muốn giải thích hiện tượng mưa giông, bão lụt ghê gớm hàng năm thường xảy ra, kéo dài suốt mỗi mùa mưa lũ, gây lên tại họa to lớn cho nhân dân ta ở khắp vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ.

Cũng qua truyện này, ông cha ta đã nói lên ước mơ và ý chí của mình bằng tài năng phi thường chế ngự sức mạnh tàn bạo của thiên nhiên, đẩy lùi thiên tai bão lụt hàng năm để bảo vệ cuộc sống lao động yên ổn của mình.

[/alert]

Phần I – Sơn Tinh, Thủy Tinh cùng đến xin cầu hôn với Mị Nương

[/alert]

1. Vua Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái tên là Mị Nương, sắc đẹp tuyệt trần [1]. Mị Nương được vua cha thương yêu hết mực. Nhà vua muốn kén [2] cho nàng một người chồng xứng đáng.

Một hôm, có hai chàng trai đến xin ra mắt nhà vua để cầu hôn [3]. Một người ở vùng núi Ba Vì [4], tuấn tú [5] và tài giỏi khác thường: chỉ tay về phía đông, phía đông biến thành đồng lúa xanh, chỉ tay về phía tây, phía tây mọc lên hàng dãy núi. Người dân trong vùng gọi chàng là Sơn Tinh.

Còn một người ở mãi tận miền biển Đông, tài giỏi cũng không kém: gọi gió gió đến, hò mưa về. Chàng này tên gọi là Thủy Tinh.

Một người là chúa của những miền non cao, một người là chúa của vùng nước thẳm [6], cả hai đều rất xứng đáng làm rể vua Hùng.

Phần 2 – Sơn Tinh mang lễ vật đến trước, đem được Mị Nương về núi

2. Hùng Vương băn khoăn, không biết nên nhận lời ai, từ chối ai. Nhà vua cho vời [7] các quan lạc hầu vào bàn bạc mà vẫn không tìm được kế hay. Cuối cùng, Hùng Vương phán [8] rằng:

Hai người đều vừa ý ta cả, nhưng ta chỉ có một người con gái, không biết gả cho người nào? Ngày mai, nếu ai đem đồ sính lễ đến đây trước: một trăm ván [9] cơm nếp, hai trăm đệp [10] bánh chưng, voi chín ngà [11], gà chín cựa [12], ngựa chín hồng mao [13] thì sẽ được rước dâu về.

Sáng sớm hôm sau, Sơn Tinh đem đầy đủ lễ vật [14] đến trước và được phép đưa dâu về núi.

Phần III – Sơn Tinh, Thủy Tinh giao chiến

3. Thủy Tinh đến sau, không lấy được vợ đã đùng đùng nổi giận, đem quân đuổi theo, một hai đòi cướp lại Mị Nương.

Thủy Tinh hô mưa, gọi gió, làm thành giông bão, sấm sét rung chuyển cả đất trời, dâng nước sông lên cuồn cuộn tiến đến đánh Sơn Tinh. Nước ngập lúa, ngập đồng, rồi ngập nhà, ngập cửa.

Sơn Tinh không hề nao núng [15], dùng phép bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi chặn đứng dòng nước lũ [16]. Nước dâng lên cao bao nhiêu, Sơn Tinh lại làm cho đồi, núi mọc cao lên bấy nhiêu. Hai bên đánh nhau ròng rã mấy tháng liền. Cuối cùng Thủy Tinh đuối sức, phải rút quân về.

Từ đó, oán ngày càng thêm nặng, thù ngày càng thêm sâu, không năm nào Thủy Tinh không làm mưa, làm bão, dâng nước lên đánh Sơn Tinh gây nên nạn lụt lội khắp vùng đồng bằng và trung du [17] nước ta. Nhưng lần nào Thủy Tinh cũng thua, phải rút lui.

Truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh Nguồn: Kể chuyện 2, trang 25 – NXB Giáo dục – 1982

[alert style=”danger”]

[alert style=”danger”]

[/alert]

Chú giải trong truyện Sơn Tinh Thủy Tinh

[1] Đẹp tuyệt trần: đẹp nhất trên đời, không có ai đẹp hơn. [2] Kén: chọn cẩn thận. [3] Cầu hôn: xin cưới làm vợ. [4] Núi Ba Vì: ngọn núi cao thuộc huyện Ba Vì, phía tây Hà Nội. [5] Tuấn tú: đep trai và có tài hơn người. [6] Vùng nước thẳm: vùng biển sâu. [7] Vời: (vua) cho gọi đến. [8] Phán: (vua) truyền bảo. [9] Ván: đồ dùng bằng gỗ để đựng. [10] Đệp: đồ dùng bằng tre đan để đựng. [11] Ngà: răng của hàm trên con voi mọc dài ra ngoài. [12] Cựa: móng nhọn ở phía sau cẳng gà trống. [13] Hồng mao: chùm lông (màu hồng) ở bờm ngựa. [14] Lễ vật: đồ để cúng tế. [15] Nao núng: yếu lòng (không vững lòng). [16] Nước lũ: nước mưa to từ trên nguồn đổ về tràn ngập các sông ngòi, gây ra lụt lội. [17] Trung du: vùng đất cao hơn đồng bằng, thấp hơn miền núi, nằm ở giữa hai vùng này.

[alert style=”danger”]

Truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh của Huy Cận

[1] Đẹp tuyệt trần: đẹp nhất trên đời, không có ai đẹp hơn. [2] Kén: chọn cẩn thận. [3] Cầu hôn: xin cưới làm vợ. [4] Núi Ba Vì: ngọn núi cao thuộc huyện Ba Vì, phía tây Hà Nội. [5] Tuấn tú: đep trai và có tài hơn người. [6] Vùng nước thẳm: vùng biển sâu. [7] Vời: (vua) cho gọi đến. [8] Phán: (vua) truyền bảo. [9] Ván: đồ dùng bằng gỗ để đựng. [10] Đệp: đồ dùng bằng tre đan để đựng. [11] Ngà: răng của hàm trên con voi mọc dài ra ngoài. [12] Cựa: móng nhọn ở phía sau cẳng gà trống. [13] Hồng mao: chùm lông (màu hồng) ở bờm ngựa. [14] Lễ vật: đồ để cúng tế. [15] Nao núng: yếu lòng (không vững lòng). [16] Nước lũ: nước mưa to từ trên nguồn đổ về tràn ngập các sông ngòi, gây ra lụt lội. [17] Trung du: vùng đất cao hơn đồng bằng, thấp hơn miền núi, nằm ở giữa hai vùng này.[alert style=”danger”]

Truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh đã được kể lại một cách hết sức độc đáo dưới ngòi bút của nhà thơ Huy Cận. Chính điều này khiến câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn với nhiều độc giả.

[/alert]

[/alert]

Núi Tản như con gà cổ đại Khổng lồ mào đỏ thắp bình minh Mênh mông gọi nắng cho mùa chín Từ buổi Sơn Tinh thắng Thủy Tinh.

Đời vua Hùng Vương thứ mười tám Bão lụt quanh năm thường cuốn băng Nhà cửa trâu bò cùng khoai sắn Nước ngập lâu tre chẳng còn măng.

Lụt rồi mới sinh ra trời đất, Tiêu điều thôn xóm nước Văn Lang.

Thương dân Vua Hùng hằng lo nghĩ Làm sao dẹp bão và tan mưa Cho hoa thơm đậu thành trái quí Cho mạ xanh chín lúa ngập bờ Cho bê nghé tung tăng theo mẹ Cho trẻ em no ấm đùa nô.

Họp Lạc tướng, Lạc Hầu Vua hỏi, Phương cứu dân dựng nước thanh bình Con gái Vua Mị Nương tròn tuổi Đẹp như tiên má ửng bình minh Vua chờ ai là người tài giỏi, Gả Mị Nương, nàng cũng ưng tình.

Loa gọi khắp bốn phương tám hướng, Rằng Vua Hùng chọn rể người tài, Rằng Mị Nương đoan trang hồn hậu, Cũng chờ ai hào kiệt sánh vai. Mỗi sáng lên cửa thành Vua ngắm, Nhìn nước non biển rộng sông dài.

Bỗng một hôm hai chàng trai tráng, Một nỏ quàng vai từ núi về Ấy Sơn Tinh dáng người trầm lặng Một hung hăng gươm tuốt sáng lòe Từ biển lên áo dài cuộn sóng Là Thủy Tinh vỏ ốc đầu che…

Cả hai xin vua cho đọ sức Vua gật đầu chắc gặp rể tài Thủy Tinh vội nhảy lên phía trước Tay vung gươm như chém mặt trời Mở miệng rộng hô mây gọi sóng Lụt cung đình lụt cả vua tôi…

Mưa ào ào sóng dâng cuồn cuộn Ba ba cá sấu với thuồng luồng Há miệng gào ầm cả bốn phương Thủy Tinh đắc chí cười ngạo nghễ Mỵ Nương sợ hãi nép bên tường.

Sơn Tinh giương nỏ thần xốc tới Tên vút bay mây xám bỗng tan Mưa xối xả mưa liền tạnh ráo Biển đang dâng sóng cũng dịu dần

Trẻ đùa nghịch trên đường nước tháo Cá vượt rào, tôm nhảy quanh chân.

Nước mới rút phù sa trải lụa Tay Sơn Tinh gieo hạt đầu tiên Cây mọc lên sum xuê lá nụ Trái đua cành chim tới hót truyền Mỵ nương tựa mình cây e lệ Cảm phục ai, lòng cũng mừng riêng.

Vua Hùng nói hai người tài giỏi Con gái yêu có một tính sao? Đành phải chọn ai mang tới trước.

Voi chín ngà ngựa chín hồng mao, Gà chín cựa theo lời hẹn ước Ta nhận cho làm lễ đón dâu.

Sáng hôm sau mặt trời mới ló Voi chín ngà đạp lối đi đầu Gà chín cựa đến thành đập cửa Sơn Tinh ngồi ngựa chín hồng mao Vua nhận lễ Mỵ Nương xấu hổ Nhìn Sơn Tinh ý hợp tâm đầu.

Ngày vui của Sơn Tinh công chúa Là hội mừng của cả nước non Khèn thổi khắp đồng quê kẻ chợ Dân đua thuyền đánh vật tung còn Chim cũng vui líu lo mọi tổ Trái thơm lừng cỏ ngạt ngào hương.

Thủy Tinh chậm chân gào uất hận Gọi sóng thần hô nước dâng cao Thúc thủy quái cá kình cá sấu Đuổi Sơn Tinh vừa vượt qua đèo Mỵ Nương ngoái theo dòng nước dữ Xót thương oán hận lệ thầm gieo…

Thuỷ Tinh được thể vung gươm sáng Chỉ núi Tản Viên hò kéo mau Cả bọn thuồng luồng và rắn rết Phun độc vào trong nước đỏ ngàu Nước dềnh vênh bao vây núi Tản Lưng núi nay còn vỏ hến hào.

Truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh (1976) Tác giả: Huy Cận

[alert style=”danger”]

Bài thơ Sơn Tinh, Thủy Tinh của Nguyễn Nhược Pháp

[alert style=”danger”]

Trước Huy Cận, nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp cũng đã thổi hồn vào câu chuyện truyền thuyết nổi tiếng này bằng một bài thơ rất hay. Bài thơ Sơn Tinh, Thủy Tinh được ông viết năm 1933 miêu tả cuộc đối đầu giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh đầy hấp dẫn.

[/alert]

I

Ngày xưa, khi rừng mây u ám Sông núi còn vang um tiếng thần, Con vua Hùng Vương thứ mười tám, Mỵ Nương, xinh như tiên trên trần. Tóc xanh viền má hây hây đỏ, Miệng nàng hé thắm như san hô, Tay ngà trắng nõn, hai chân nhỏ: Mê nàng, bao nhiêu người làm thơ. Hùng Vương thường nhìn con yêu quá, Chắp tay ngẩng lên giời tạ ân; Rồi cười bảo xứng ngôi phò mã, Trừ có ai ngang vì thần nhân. Hay đâu thần tiên đi lấy vợ! Sơn Tinh, Thuỷ Tinh lòng tơ vương, Không quản rừng cao, sông cách trở, Cùng đến Phong Châu xin Mỵ Nương.

Sơn Tinh có một mắt ở trán, Thuỷ Tinh râu ria quăn xanh rì. Một thần phi bạch hổ trên cạn, Một thần cưỡi lưng rồng uy nghi. Hai thần bên cửa thành thi lễ, Hùng Vương âu yếm nhìn con yêu. Nhưng có một nàng mà hai rể, Vua cho rằng thế cũng hơi nhiều! Thuỷ Tinh khoe thần có phép lạ, Dứt lời, tay hất chòm râu xanh, Bắt quyết hò mây to nước cả, Dậm chân rung khắp làng gần quanh. Ào ào mưa đổ xuống như thác, Cây xiêu, cầu gẫy, nước hò reo, Lăn, cuốn, gầm, lay, tung sóng bạc, Bò, lợn, và cột nhà trôi theo. Mỵ Nương ôm Hùng Vương kinh hãi. Sơn Tinh cười, xin nàng đừng lo, Vung tay niệm chú. Núi từng dải, Nhà lớn, đồi con lổm cổm bò Chạy mưa. Vua tuỳ con kén chọn. Mỵ Nương khép nép như cành hoa: “Con đây phận đào tơ bé mọn, Nhân duyên cúi để quyền mẹ cha!” Vua nghĩ lâu hơn bàn việc nước, Rồi bảo mai lửa hồng nhuốm sương, Lễ vật thần nào mang đến trước, Vui lòng vua gả nàng Mỵ Nương.

II

Bình minh má ửng đào phơn phớt, Ngọc đỏ rung trên đầu lá xanh. Ngọn liễu chim vàng ca thánh thót, Ngự giá Hùng Vương lên mặt thành. Mỵ Nương bên lầu son tựa cửa, Rèm ngọc lơ thơ phủ áo hồng. Cánh nhạn long lanh vờn ánh lửa, Mê nàng, chim ngẩn lưng giời đông.

Rừng xanh thả mây đào man mác, Sơn Tinh ngồi bạch hổ đi đầu Mình phủ áo bào hồng ngọc dát, Tay ghì cương hổ, tay cầm lau. Theo sau năm chục con voi xám Hục hặc, lưng cong phủ gấm điều, Tải bạc, kim cương, vàng lấp loáng, Sừng tê, ngà voi và sừng hươu. Hùng Vương trên mặt thành liễu rủ, Hớn hở thần trông, thoáng nụ cười. Thần suốt đêm sao dài không ngủ, Mày ngài, mắt phượng vẫn còn tươi.

Sơn Tinh đến lạy chào bên cửa, Vua thân ngự đón nàng Mỵ Nương. Lầu son nàng ngoái trông lần lữa, Mi xanh lệ ngọc mờ hơi sương. Quỳ lạy cha già lên kiệu bạc, Thương người, thương cảnh xót lòng đau. Nhìn quanh, khói toả buồn man mác, Nàng kêu: “Phụ vương ôi! Phong Châu!” Kiệu nhỏ đưa nàng đi thoăn thoắt, Hùng Vương mơ, vịn tay bờ thành. Trông bụi hồng tuôn xa, xa lắc, Mắt nhoà lệ ngọc ngấn đầm quanh…

Thoảng gió vù vù như gió bể, Thuỷ Tinh ngồi trên lưng rồng vàng. Yên gấm tung dài bay đỏ choé, Mình khoác bào xanh da giời quang. Theo sau cua đỏ và tôm cá, Chia đội năm mươi hòm ngọc trai, Khập khiễng bò lê trên đất lạ, Trước thành tấp tểnh đi hàng hai. Hùng Vương mặt rồng chau ủ rũ, Chân trời còn phảng bóng người yêu, Thuỷ Tinh thúc rồng đau kêu rú, Vừ uất vì thương, vừa bởi kiêu. Co hết gân, nghiến răng, thần quát: “Giết! Giết Sơn Tinh hả hờn ta!” Tức thời nước sủi reo như thác, Tôm cá quăng ngọc trai mà hoa.

III

Sơn Tinh đang kèm theo sau kiệu, Áo bào phơ phất nụ cười bay. (Vui nhỉ mê ai xinh, mới hiểu) Thần trông kiệu nhỏ, hồn thêm say. Choàng nghe sóng vỗ, reo như sấm, Bạch hổ dừng chân, lùi, vểnh tai. Mỵ Nương tung bức rèm đỏ thắm, Sơn Tinh trông thấy càng dương oai. Sóng cả gầm reo lăn như chớp, Thuỷ Tinh cưỡi lưng rồng hung hăng. Cá voi quác mồm to muốn đớp, Cá mập quẫy đuôi cuồng nhe răng. Càng cua lởm chởm giơ như mác; Tôm kềnh chạy quắp đuôi xôn xao. Sơn Tinh hiểu thần ghen, tức khắc Niệm chú, đất nẩy vù lên cao. Hoa tay thần vẫy hùm, voi, báo. Đuôi quắp, nhe nanh, giơ vuốt đồng, Đạp long đất núi, gầm xông xáo, Máu vọt phì reo muôn ngấn hồng. Mây đen hăm hở bay mù mịt, Sấm ran, sét động nổ loè xanh. Tôm cá xưa nay im thin thít, Mở quác mồm to kêu thất thanh. Mỵ Nương kinh hãi ngồi trong kiệu, Bỗng chợt nàng kêu mắt lệ nhoà. (Giọng kiêu hay buồn không ai hiểu, Nhưng thật dễ thương): “Ô! Vì ta!”

Thuỷ Tinh năm năm dâng nước bể, Đục núi hò reo đòi Mỵ Nương. Trần gian đâu có người dai thế, Cũng bởi thần yêu nên khác thường!

Bài thơ Sơn Tinh Thủy Tinh (4 – 1933) Tác giả: Nguyễn Nhược Pháp

[alert style=”danger”]

[alert style=”danger”]

[/alert]

[/alert]

Truyền Thuyết Về Sơn Tinh – Thủy Tinh / 2023

Trai tráng khắp nơi nô nức kéo về kinh đô thi tài. Đã mấy ngày qua, biết bao nhiêu chàng trai tuấn tú, võ nghệ tài ba lần lượt ra trổ tài, nhưng vẫn chưa được nhà vua ưng chọn. Nhà vua đã hơi thất vọng thì bỗng nhiên có hai người cùng một lúc tiến vào xin thi tài, một người tên là Sơn Tinh, còn người kia tên là Thủy Tinh. Một người ở vùng núi Ba Vì, tuấn tú và tài giỏi khác thường: chỉ tay về phía đông, phía đông biến thành đồng lúa xanh, chỉ tay về phía tây, phía tây mọc lên hàng dãy núi cao. Nhân dân trong vùng gọi chàng là Sơn Tinh. Còn một người ở mãi tận miền biển Đông tài giỏi cũng không kém: gọi gió gió đến, hò mưa tới – Chàng này tên gọi là Thủy Tinh.

Một người là chúa của những miền non cao, một người là chúa của vùng nước thẳm, cả hai đều rất xứng đáng làm rể vua Hùng cả. Vua Hùng Vương lúc này băn khoăn không biết nên nhận lời ai, từ chối ai. Nhà vua cho mời các quan lạc hầu vào bàn mà vẫn không tìm được kế hay. Cuối cùng, vua Hùng Vương phán rằng:

– Hai người đều vừa ý ta cả, nhưng ta chỉ có một người con gái, không biết gả cho người nào? Ngày mai, nếu ai đem đồ sính lễ đến đây trước: một trăm ván cơm nếp, hai trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, thì sẽ được rước dâu về.

Sáng sớm hôm sau, Sơn Tinh đã đem đầy đủ lễ vật đến trước và được phép đưa dâu về núi. Thủy Tinh đến sau, không lấy được vợ đã đùng đùng nổi giận, đem quân đuổi theo, một hai đòi cướp lại Mỵ Nương.

Thủy Tinh hô mưa, gọi gió, làm thành dông bão đùng đùng rung chuyển cả đất trời, dâng nước sông lên cuồn cuộn tiến đến đánh Sơn Tinh. Nước ngập lúa, ngập đồng rồi ngập nhà, ngập cửa.

Sơn Tinh lúc đó không hề nao núng, dùng phép màu bốc từng quả đồi, di từng dãy núi chặn đứng dòng nước lũ. Nước dâng lên cao bao nhiêu, Sơn Tinh lại làm cho đồi, núi mọc cao lên bấy nhiêu. Hai bên đánh nhau ròng rã mấy tháng trời liền, cuối cùng Thủy Tinh đuối sức phải rút quân về.

Từ đó, oán ngày càng thêm nặng, thù ngày càng thêm sâu, không năm nào Thủy Tinh lại không làm mưa làm bão, dâng nước lên đánh Sơn Tinh và lần nào Thủy Tinh cũng thua, phải bỏ chạy.

Sơn Tinh từ đó được nhân dân tôn là một trong bốn vị tứ bất tử của dân tộc.

Xem video truyện cổ tích Sơn Tinh, Thuỷ Tinh

Chùm Thơ Chế Vui Sơn Tinh, Thủy Tinh Hài Bá Đạo / 2023

Tuyển chọn những phiên bản thơ chế truyện cổ tích Sơn Tinh – Thủy Tinh mới nhất, xin mời các bạn cùng thư giãn vui vẻ!

CHÙM THƠ LIÊN QUAN: ♥ Chùm thơ chế vui nhậu nhẹt, lợi hại của rượu bia ♥ Chùm thơ chế vui về tình yêu cực chất

THƠ CHẾ VUI: SƠN TINH – THỦY TINH

Tác giả: Sở Lưu Hương

Có cô con gái vô cùng dễ thương

Một hôm nàng ngủ trên giường

Mộng du đi tận lên đường núi cao

Sáng dậy tỉnh giấc chiêm bao

Thì nàng đã lạc vào sâu trong rừng

Thú hoang nàng sợ hãi hùng

Ngồi khóc rồi gặp người hùng Sơn Tinh

Sơn Tinh đưa mắt lên nhìn

Thú hoang lùi bước tình hình đổi thay

Mị Nương ngủ lại hai ngày

Rồi chào tiễn biệt vẫy tay ra về

Được quân lính đón rước về hoàng cung

Tháng sau kén rể vua Hùng

Hai chàng đến dự vô cùng đẹp trai

Thủy Tinh bóng bảy bên ngoài

Sơn Tinh đóng khố mảnh mai che người

Nhà vua nhếch mép lên cười

Con ta phải gả cho người giàu sang

Đặt ra sính lễ cao sang khó tìm

Gồm trăm gạo nếp trắng tinh

Hai trăm bánh cưới lung linh sắc màu

Thuồng luồng cửu thủ đáy sâu

Ngọc trai cửu sắc đủ màu phát quang

Thủy Tinh kiếm quá dễ dàng

Sáng sau mang đến rước nàng về dinh

Lặng nhìn về phía Sơn Tinh

Nhận ra người đã cứu mình hôm xưa

Mị Nương chạy đến nhà vua

Thủy Tinh con gái không ưa gã này

Rồi nàng chạy đến nắm tay

Sơn Tinh và nói anh này con yêu

Vua cha vì quá nuông chiều

Nên đành bội ước nhiều điều thị phi

Thủy Tinh tức chẳng chịu đi

Quyết tâm lấy Mị để y vừa lòng

Sơn Tinh liền bảo đừng hòng

Mị nương đã chọn một lòng với ta

Khuyên mi giờ hãy tránh xa

Kẻo không đừng trách chúng ta vô tình

Nói xong nổi trận lôi đình

Biển dâng nước lũ Thủy Tinh vui cười

Hai bên giao chiến liên hồi cả năm

Thủy Tinh quyết định lui quân trở về

Mỗi năm giao chiến nước đê lại tràn

Khắp nơi dân chúng lầm than

Viết nên sự tích truyền ngàn năm sau

Cũng vì hai gã đánh nhau vì tình.

THƠ CHẾ TRUYỆN: SƠN TINH – THỦY TINH

Tác giả: Sóng Xô Bờ

Có nàng công chúa Mị Nương tuyệt trần

Bấy giờ đến tuổi thành thân

Vua cha tuyển gấp phu quân cho nàng

Đem theo sính lễ bạc vàng trầu cau

Khuyên vua cho hắn hôm sau hãy vào

Tính như ác bá, cường hào hung hăng

Vậy thì không thể môn đăng

So qua hậu đối sao bằng được đây

Cũng đưa trả lễ nhưng đầy âu lo

Tây Âu từ đấy thập thò ngoại xâm

Thời gian đi cứ lặng thầm

Hai chàng kia đến, tuổi tầm trung niên

Gọi là thánh tản tên liền Sơn Tinh

Sơn Tinh hét lớn giật mình

Thật không tưởng tượng phép hay lạ kì

Thuỷ Tinh thần nước, tức thì gọi mưa

Phép tiên chàng cũng có thừa

Hô vang sấm sét, nước vừa dâng lên

Thuồng luồng cá nổi hai bên

Vua xem khó xử cho nên nói rằng

Ai đem tới trước, khi trăng khuất rừng

“Bao gồm trăm tệp bánh chưng

Trăm cân gạo nếp, đong đừng bớt ra

Gà đen chín cựa, ngựa già một đôi”

Đừng nên oán trách để rồi hận nhau

Mới vừa rạng sáng hôm sau

Sơn Tinh mang lễ đủ màu hồi kinh

Hân hoan pháo nổ linh đình

Rước dâu xây một mối tình phu thê

Thuỷ Tinh mới đến ê chề đắng cay

Đem quân đuổi giết chỉ tay lên trời

Cá tôm cua tép ngoài khơi

Thuồng luồng kéo đến mưa rơi ào ào

Sơn Tinh vẫn chẳng làm sao

Đưa tay hoá phép núi cao chặn dòng

Nước nhiều núi cũng chặn xong

Thuỷ Tinh ôm hận trong lòng rút quân

Hàng năm tháng 6 trung tuần

Thường dâng nước lũ người dân khổ nhiều.